Cais cynllunio ar gyfer adeilad 20 llawr

  • Cyhoeddwyd
Planned 20-storey office blockFfynhonnell y llun, JR Smart

Mae'n bosib y bydd adeilad 20 llawr yn cael ei adeiladu yng Nghaerdydd, pe bai cais cynllunio yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor.

Yn ôl y cynllun, fe fydd yna dri thŵr, un 20 llawr, un 10 llawr a'r olaf yn wyth llawr.

Y bwriad yw codi'r adeiladau ar Ffordd John yng nghanol y brifddinas.

Byddai siopau a llefydd bwyta ar y ddau lawr gwaelod.

Yn ôl y datblygwyr byddai'r safle sy'n 433,785 troedfedd sgwâr (40,300 metr sgwâr) yn ddigon mawr i gartrefu 3,590 o weithwyr swyddfa, gan ddarparu 112 o lefydd parcio.