Cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol meddygfa yn Aberteifi.

  • Cyhoeddwyd
Prescription
Disgrifiad o’r llun,
Mae meyddygon teulu presennol Meddygfa Ashleigh yn rhoi'r gorau i'w gwaith

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Aberteifi ddydd Llun i drafod dyfodol gwasanaethau meddyg teulu yn yr ardal.

Daw hyn ar ôl i Feddygfa Ashleigh, sydd yn gwasanaethu tua 4,000 o gleifion, benderfynu rhoi eu cytundeb yn ôl i'r Bwrdd Iechyd, gan fod y meddygon teulu presennol yn rhoi'r gorau i'w gwaith ac mae'r rheolwyr wedi methu a chael hyd i feddygon newydd.

Dywed Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu bod yn "gweithio gyda Meddygfa Ashleigh er mwyn sicrhau darpariaeth barhaus o wasanaethau Meddyg Teulu yn yr ardal yn dilyn ymddiswyddiad un meddyg, ac mewn paratoad ar gyfer ymddeoliad un o'r partneriaid."

Y Bwrdd Iechyd sydd wedi trefnu'r cyfarfod am 13:00 yn Neuadd y Dref, Abertefi.

Saith mis

Mae'r feddygfa wedi rhoi rhybudd o saith mis i'r Bwrdd Iechyd ynglŷn â'u bwriad i ddod a'i chytundeb Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol i ben.

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd Iechyd: "Yn y tymor byr, golyga hyn bod gofal yn cael ei ddarparu gan feddygon, nyrsys a staff derbynfa bresennol y feddygfa, ond bydd y Feddygfa a'r Bwrdd Iechyd yn gweithio â'r gymuned i sicrhau dyfodol hir dymor i'r gwasanaeth pwysig hwn i drigolion Aberteifi.

"Mae'r Bartneriaeth a'r Bwrdd Iechyd wedi bod yn cyd-weithio'n agos er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael eu heffeithio cyn lleied ag y bo modd gan unrhyw newidiadau sydd angen eu gwneud yn y tymor byr neu hwy er mwyn sicrhau darpariaeth a mynediad parhaus i gleifion.

"Byddwn yn ceisio barn y gymuned leol a chleifion cyn gwneud unrhyw benderfyniad ar ddarpariaeth hirdymor y gwasanaeth."

Dywed Elaine Lorton, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Rydym yn ymroddedig i gynnal safonau uchel y gofal sy'n cael ei ddarparu ym Meddygfa Ashleigh ar hyn o bryd, a dymunwn dawelu eich meddwl y bydd darpariaeth gwasanaethau meddygol cyffredinol yn parhau yn yr ardal hon.

"Rydym wedi cytuno i gyd-weithio â Dr Shan Thomas o Feddygfa Ashleigh i ddod o hyd i'r ffordd orau i ddiogelu gwasanaethau ac i sicrhau parhad. Nawr, byddwn yn gweithio â'r tîm presennol i ddatblygu cynlluniau ar gyfer y trosglwyddo a darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol, a gobeithiwn y bydd parhad gofal yn cael ei ddarparu hyd y gellir ei ragweld gan Dr Shan Thomas, nyrsys a staff derbynfa bresennol y feddygfa."