Cyfarfod cyhoeddus i drafod dyfodol meddygfa yn Aberteifi.

Prescription
Image caption Mae meyddygon teulu presennol Meddygfa Ashleigh yn rhoi'r gorau i'w gwaith

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal yn Aberteifi ddydd Llun i drafod dyfodol gwasanaethau meddyg teulu yn yr ardal.

Daw hyn ar ôl i Feddygfa Ashleigh, sydd yn gwasanaethu tua 4,000 o gleifion, benderfynu rhoi eu cytundeb yn ôl i'r Bwrdd Iechyd, gan fod y meddygon teulu presennol yn rhoi'r gorau i'w gwaith ac mae'r rheolwyr wedi methu a chael hyd i feddygon newydd.

Dywed Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu bod yn "gweithio gyda Meddygfa Ashleigh er mwyn sicrhau darpariaeth barhaus o wasanaethau Meddyg Teulu yn yr ardal yn dilyn ymddiswyddiad un meddyg, ac mewn paratoad ar gyfer ymddeoliad un o'r partneriaid."

Y Bwrdd Iechyd sydd wedi trefnu'r cyfarfod am 13:00 yn Neuadd y Dref, Abertefi.

Saith mis

Mae'r feddygfa wedi rhoi rhybudd o saith mis i'r Bwrdd Iechyd ynglŷn â'u bwriad i ddod a'i chytundeb Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol i ben.

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd Iechyd: "Yn y tymor byr, golyga hyn bod gofal yn cael ei ddarparu gan feddygon, nyrsys a staff derbynfa bresennol y feddygfa, ond bydd y Feddygfa a'r Bwrdd Iechyd yn gweithio â'r gymuned i sicrhau dyfodol hir dymor i'r gwasanaeth pwysig hwn i drigolion Aberteifi.

"Mae'r Bartneriaeth a'r Bwrdd Iechyd wedi bod yn cyd-weithio'n agos er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael eu heffeithio cyn lleied ag y bo modd gan unrhyw newidiadau sydd angen eu gwneud yn y tymor byr neu hwy er mwyn sicrhau darpariaeth a mynediad parhaus i gleifion.

"Byddwn yn ceisio barn y gymuned leol a chleifion cyn gwneud unrhyw benderfyniad ar ddarpariaeth hirdymor y gwasanaeth."

Dywed Elaine Lorton, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Rydym yn ymroddedig i gynnal safonau uchel y gofal sy'n cael ei ddarparu ym Meddygfa Ashleigh ar hyn o bryd, a dymunwn dawelu eich meddwl y bydd darpariaeth gwasanaethau meddygol cyffredinol yn parhau yn yr ardal hon.

"Rydym wedi cytuno i gyd-weithio â Dr Shan Thomas o Feddygfa Ashleigh i ddod o hyd i'r ffordd orau i ddiogelu gwasanaethau ac i sicrhau parhad. Nawr, byddwn yn gweithio â'r tîm presennol i ddatblygu cynlluniau ar gyfer y trosglwyddo a darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol, a gobeithiwn y bydd parhad gofal yn cael ei ddarparu hyd y gellir ei ragweld gan Dr Shan Thomas, nyrsys a staff derbynfa bresennol y feddygfa."