May yn dweud y bydd Cymru yn rhan o drafodaethau Brexit

  • Cyhoeddwyd
May a Carwyn

Mae'r Prif Weinidog newydd Theresa May yn dweud y bydd yn cynnwys Llywodraeth Cymru mewn trafodaethau ynglŷn â Brexit.

Roedd y Prif Weinidog yng Nghaerdydd er mwyn cwrdd â Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Dywedodd bod y cyfarfod wedi bod yn un "adeiladol" a'u bod wedi trafod nifer o faterion yn cynnwys gwaith dur a phenderfyniad pobl Prydain i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd: "Yr hyn rydw i eisiau yw'r ddêl orau ar gyfer Prydain gyfan.

"Rwyf eisiau i Lywodraeth Cymru fod yn rhan o'r trafodaethau a'r llywodraethau datganoledig eraill. Dyna pam rwyf i yma heddiw.

"Rwyf yn deall y pryder ynglŷn â nawdd. Tra ein bod ni yn aelodau o'r Undeb Ewropeaidd bydd y nawdd yn parhau.

"Yn y tymor hir mae ein swyddogion wedi dechrau trafodaethau ac fe fydd y trafodaethau hynny yn parhau."

Erthygl 50 cyn haf 2017?

Dywedodd Prif Weinidog Cymru wedi'r cyfarfod y dylai Erthygl 50, y broses ffurfiol o adael yr UE, ddigwydd cyn haf y flwyddyn nesaf.

"Dwi'n credu y byddai'r bobl wnaeth bleidleisio i adael yn dechrau dweud... Pryd mae hyn yn mynd i ddigwydd? Fydden nhw ddim yn hapus iawn."

"Mae angen i ni fod mewn sefyllfa lle y gallwn ni ddechrau'r trafodaethau. Y broblem yw bod Prydain eisiau cynnal y trafodaethau nawr ond mae'r Undeb Ewropeaidd yn dweud nad ydyn nhw am sgwrsio tan fod Erthygl 50 wedi dechrau."

Ychwanegodd ei fod yn croesawu sylwadau Theresa May: "Yr hyn sydd yn bwysig iawn i fi yw bod ein busnesau yn gallu allforio i'r Undeb Ewropeaidd heb dollau."

Dywedodd Mr Jones bod y prif weinidog yn deall hynny, ond yn dweud y byddai'n bwynt anodd ei ddatrys oherwydd bod yr unig fodel sy'n bodoli hefyd yn ymwneud a rhyddid pobl i symud o wlad i wlad.

Ychwanegodd Mr Jones: "Rydyn ni'n gwybod, oherwydd fy ddywedodd pobl ar y stepen ddrws, bod hyn yn eu pryderu. Allwn ni ddim anwybyddu hynny."

Pwnc arall gafodd ei drafod yn y cyfarfod oedd argyfwng y diwydiant dur. Dywedodd Mrs May bod gan Lywodraethau Prydain a Chymru becyn cryf er mwyn helpu'r diwydiant.

"Rydyn ni eisiau parhau i gynhyrchu dur yma. Mae hynny o fudd i Gymru ond hefyd y Deyrnas Unedig."