Bysiau wedi'u 'llosgi'n fwriadol' yng Ngwynedd

  • Cyhoeddwyd
tan

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am wybodaeth wedi i ddau fws gael eu llosgi'n fwriadol mewn depo ger Pwllheli, Gwynedd.

Cafodd ymchwiliad ei lansio ar y cyd rhwng yr heddlu a'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi i'r cerbydau gael eu dinistrio yn y tân.

Yn ôl adroddiadau fe ddechreuodd y tân ychydig cyn 02:30 ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf ar Ffordd Caernarfon.

"Rydyn ni'n awyddus i siarad ag unrhyw un allai fod wedi bod yn ardal Garej Glandon ar Ffordd Caernarfon rhwng 01:30 a 02:30 ddydd Sadwrn, neu oedd wedi gweld rhywun yn ymddwyn yn amheus yn y cyffiniau," meddai'r Arolygydd Dewi Jones.

Mae'r heddlu wedi gofyn wrth unrhyw un â gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar 101, neu ffonio Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.