Lluniau'r Sioe Fawr: Dydd Llun // Royal Welsh Show in pictures

Published

Mae un o uchafbwyntiau'r calendar amaethyddol wedi dechrau yn swyddogol. Dewch i weld rai o uchafbwyntiau diwrnod agoriadol Sioe Fawr 2016 yn Llanelwedd.

One of the farming calendar's highlights began officially on 18 July. Here's a snapshot of some of the events and activities on the Royal Welsh Showground on the opening day:

image captionMae'r cylch yn barod ar gyfer wythnos frwd o gystadlu // Let the competing commence!
image captionI ba gyfeiriad y bydd y gwynt yn chwythu i'r Sioe Fawr eleni? // Will the weather hold?
image captionMae hi'n gynnar yn y dydd. Dyma i chi un o'r ceffylau blaen // One of the front runners
image captionOes 'na ansawdd da i'r gwin? // Has the wine got good colour?
image captionRhaid i'r beirniaid edrych ar eu gorau hefyd // The judges must be immaculately turned out as well
image captionPob bleeeewyn yn ei le // Brushing up before the competition begins
image captionCyfle i'r garddwyr flodeuo // An opportunity for gardeners to blossom
image captionRhai o'r cystadleuwyr cynnar yn y cylch // Some of the early competitors in the main ring
image captionY ceffylau ar eu gorau // The horses have got a spring in their step
image captionMae'r bara brith yn edrych yn ddigon da i'w fwyta! // Bara brith. Yum!