Dedfrydu mam am greulondeb wedi marwolaeth bachgen

  • Cyhoeddwyd
Chloe ThomasFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae dynes o'r Rhondda wnaeth gyfaddef esgeulustod a chaniatáu creulondeb i'w mab 17 mis oed wedi ei dedfrydu i 20 mis yn y carchar.

Bu farw mab Chloe Thomas, Finley, ar ôl dioddef anaf i'w benglog a thorri rhai o'i asennau yn ei gartref yng Nghwm Clydach.

Cafodd ei chariad, Sean Buckley, ei garcharu am oes fis diwethaf am achosi "anafiadau catastroffig" i Finley, gan gynnwys ei daro gyda chadair.

Wrth ei dedfrydu, dywedodd y barnwr Ms Frances Patterson: "Dylai eich bod chi'n gofalu am eich mab yn hytrach na chau eich llygaid wrth i'w gyflwr waethygu."

'Wedi cau ei llygaid'

Clywodd y llys bod Chloe Thomas, 25, wedi methu a chael cymorth meddygol pan ddylai hi fod wedi.

Dywedodd yr erlynydd Roger Thomas QC: "Gallai'r llys ddod i'r casgliad bod y diffynnydd yn ymwybodol bod ei phlentyn yn dioddef a'i bod hi wedi cau ei llygaid i'r hyn oedd yn digwydd ac wedi methu a chael cymorth gan rieni, oedd yn hawdd eu cyrraedd, neu gan ymwelydd iechyd."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Roedd Thomas wedi gwadu'r cyhuddiad o greulondeb yn wreiddiol, ond fe wnaeth newid ei phle yng nghanol yr achos yn Llys y Goron Caerdydd.

Dywedodd Sally Howes QC ar ran yr amddiffyniad bod tystiolaeth i ddangos bod Thomas yn "fam falch oedd yn mwynhau bod yn fam" cyn ei pherthynas gyda Buckley.

Ychwanegodd nad oedd Thomas yr un person "ar ôl iddo ddod yn rhan o'i bywyd".

Clywodd y llys bod archwiliad post mortem wedi darganfod cyffuriau anghyfreithlon yng nghorff Finley, ond nad oedd Thomas wedi rhoi'r cyffuriau iddo'n uniongyrchol.

Dywedodd Ms Howes bod y ffaith bod Finley wedi ei fagu mewn awyrgylch lle'r oedd cyffuriau o gwmpas yn "annerbyniol o unrhyw safonau".

Wrth ei dedfrydu, dywedodd y barnwr: "Dylai eich bod chi'n gofalu am eich mab yn hytrach na chau eich llygaid wrth i'w gyflwr waethygu."