Rhybudd Pokemon Go wedi chwaraewyr ar yr A55

  • Cyhoeddwyd
pokemon GO
Disgrifiad o’r llun,
Nod y gêm yw darganfod creaduriaid dychmygol sy'n cael eu cuddio ar fapiau o'r byd go iawn

Mae'r heddlu wedi rhybuddio chwaraewyr y gêm boblogaidd Pokemon Go i fod yn ddiogel ar ôl i blant gael eu gweld yn chwarae ar ffordd brysur.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod dau unigolyn wedi eu gweld yn chwarae'r gêm ar yr A55 ger Caergybi.

Ar ôl cael ei ryddhau'r wythnos diwethaf, Pokemon Go yw'r gêm fwyaf poblogaidd i ffonau symudol ar draws y byd.

Nod y gêm yw casglu anifeiliaid dychmygol sy'n cael eu darganfod ar fapiau o'r byd go iawn, a hynny drwy gysylltiad GPS.

'Synnwyr cyffredin'

Ar ôl i'r unigolion gael eu gweld ar yr A55, prif ffordd ddeuol gogledd Cymru, mae'r heddlu wedi rhybuddio chwaraewyr i "fod yn ymwybodol o'u hamgylchiadau".

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Jane Banham: "Wrth i ysgolion gau ar gyfer yr haf bydd llawer o blant ar y strydoedd yn chwarae'r gêm.

"Ond, rydyn ni'n gofyn i chwaraewyr ddefnyddio synnwyr cyffredin a sicrhau eu bod yn ymwybodol o'u hamgylchiadau."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gêm yn rhoi'r creaduriaid yn y byd go iawn drwy ddefnyddio camerau ffonau symudol

Mae Heddlu Gwent hefyd wedi rhybuddio chwaraewyr yng Nghymru i fod yn wyliadwrus.

Ddydd Llun, fe wnaeth swyddogion yng Ngwent annog chwaraewyr i "beidio a cholli golwg o'r byd go iawn a'r rheolau sydd mewn grym" wrth chwilio am y creaduriaid cyfrifiadurol.

Dywedodd y Prif Arolygydd Nick McLain: "Mae'r gêm wedi dal dychymyg pobl dros y wlad, gan gynnwys fi.

"Dydyn ni ddim am atal pobl rhag cael hwyl, ond, rydyn ni am i bobl wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel ac yn gyfreithiol."