Brexit: 'Esgus i dorri cyllid Cymru'

  • Cyhoeddwyd
carwyn jones

Mae Carwyn Jones wedi cyhuddo llywodraeth Prydain o geisio defnyddio Brexit fel "esgus" i leihau lefel y cyllid y bydd Cymru'n ei dderbyn yn y dyfodol.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru fod angen i San Steffan gynnig sicrwydd ariannol mor fuan â phosib er mwyn tawelu ofnau ffermwyr a'r gymuned fusnes.

Mynnodd y byddai cynlluniau fel Twf Swyddi Cymru a'r metro arfaethedig i dde Cymru - sydd yn dibynnu'n rhannol ar arian Ewropeaidd - dan fygythiad pe na bai'r llywodraeth yn Llundain yn medru rhoi'r sicrwydd hwnnw.

Roedd yn ymateb i awgrym diweddar Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns ei bod hi'n bryd ailystyried y ffordd y mae Cymru'n cael ei hariannu yn sgil y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd Mr Cairns na fyddai Cymru o reidrwydd yn derbyn yr un lefel o gefnogaeth ariannol ar ôl gadael ag y mae hi ar hyn o bryd, ac y byddai edrych ar y sefyllfa o'r newydd yn agor y cyfle i fasnachu mwy â gweddill y byd yn lle hynny.

'Sicrwydd yn hanfodol'

"Mae hynny'n edrych i fi fel esgus am 'does dim arian yn dod', ac fe fyddai hynny'n fy mhryderu i," meddai Carwyn Jones wrth Good Evening Wales mewn ymateb i sylwadau Alun Cairns.

"Pan mae'n dod at fasnachu rydyn ni'n gwneud yn dda, mae gennym ni'r ffigyrau buddsoddi o dramor gorau ers 30 mlynedd... ac rydyn ni'n gweithio mewn marchnadoedd ar draws y byd, rydyn ni'n gwneud hynny'n barod.

"Ond dw i'n poeni nad ydyn ni'n cael y sicrwydd gan lywodraeth y Deyrnas Unedig fod yr arian rydyn ni am ei golli am gael ei ddarparu nôl, mae'n £600miliwn y flwyddyn ac yn swm mawr o arian.

"Mae £260m o hwnnw yn gymorthdaliadau ffermio, a dydyn ni ddim yn gwybod o ble daw'r arian i dalu cymorthdaliadau ffermio yn y dyfodol. Felly mae [cael y] sicrwydd yna'n hanfodol, nid yn unig i'r gymuned amaeth ond y gymuned fusnes yma yng Nghymru."

Ychwanegodd ei fod yn disgwyl i addewidion y rheiny o blaid Brexit oedd wedi addo cadw'r un lefel o gyllid i Gymru "gael eu cadw", yn enwedig gan bod sawl un ohonynt yng nghabinet newydd Theresa May.