Smith i herio Corbyn wrth i Eagle dynnu ei henw yn ôl

  • Cyhoeddwyd
Anglea Ealge

Mae Angela Eagle wedi cyhoeddi ei bod wedi tynnu ei henw yn ôl o'r ras arweinyddiaeth Llafur.

Mae hynny yn golygu mai'r Aelod Seneddol Pontypridd Owen Smith fydd yr ymgeisydd fydd yn herio Jeremy Corbyn.

Dywedodd Angela Eagle iddi wneud y penderfyniad 'er budd y blaid Lafur'.

"Dyw'r Blaid Lafur ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Mae ein haelodau seneddol wedi colli ffydd yn ein harweinydd a dydy o ddim yn gallu ehangu apêl y blaid yn y wlad."

Meddai hefyd bod angen i'r wlad gael plaid Lafur unedig fel bod modd cael gwrthblaid gref.

Mae Aelodau Seneddol wedi bod yn datgan pwy maen nhw'n cefnogi ar gyfer y ras arweinyddiaeth ond dyw casgliad y pleidleisiau hynny ddim wedi eu cyhoeddi eto.

Fe ddywedodd y ddau wleidydd y byddai pa bynnag un fyddai yn derbyn y lleiaf o gefnogaeth yn camu o'r neilltu gan roi cyfle i'r ymgeisydd arall herio'r arweinydd presennol.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Owen Smith wedi dweud bod angen 'uno'r' blaid Lafur

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Owen Smith:

"Gallwn nawr ddechrau ar y broses o wella'r rhwygiadau yn ein plaid a'n gwneud ni'n wrthblaid unedig a phwerus, yn barod i adennill ymddiriedaeth pobl Prydain a chael Llafur yn ôl i Lywodraeth."

"Byddaf yn mynd â'r frwydr allan i'r strydoedd a gwneud yn siwr fy mod yn dwyn perswad ar aelodau'r blaid y gallaf fod, nid yn unig yn arweinydd nesaf Llafur, ond yn barod i fod yn Brif Weinidog Llafur. Dyna'r hyn rwy'n bwriadu ei brofi i'r wlad."

Dywedodd fod Jeremy Corbyn wedi helpu i adfer gwreiddiau radical Llafur, ond bod angen cenhedlaeth newydd o aelodau seneddol Llafur.

"Mae aelodau Llafur eisiau arweinyddiaeth egwyddorol, ond maen nhw hefyd eisiau rhywun all weithredu'r egwyddorion hynny trwy ennill grym i Lafur, ac edrych ar ôl bobl sy'n gweithio - dynion a menywod sy'n gweithio - ar hyd a lled Prydain. Dyna'r rheswm rydw i ym myd gwleidyddiaeth, a dyna rwy'n bwriadu ei wneud."

Rhoddodd deyrnged i Angela Eagle: "Hoffwn ddweud wrth Angela, sy'n ffrind mawr i mi, ac sy'n arweinydd Llafur gwych... fy mod i eisiau gweithio ochr yn ochr â hi drwy'r ymgyrch hon. Rwyf eisiau i Angela fod wrth fy ymyl drwy hyn i gyd."