America: Prifysgol Harvard yn trafod Cymru

  • Cyhoeddwyd
Morgan, Rhys ac Elfyn

Bydd un o gyn Brif Weinidogion Cymru yn rhannu llwyfan gydag actor a bardd blaenllaw mewn cynhadledd arbennig ym Mhrifysgol Harvard yn America sy'n dechrau ddydd Mercher.

Cafodd cynhadledd NAASWCH (North American Association for the Study of Welsh Culture and History) ei threfnu gan yr Athro Daniel Williams o Brifysgol Abertawe, gyda'r nod o gefnogi astudiaethau i ddiwylliant America a Chymru a meithrin cysylltiadau rhyngwladol rhwng y ddwy gymuned.

Un o'r prif siaradwyr yng nghynhadledd 2016 fydd Rhodri Morgan - prif weinidog Cymru rhwng 2000 a 2009 - a fydd yn trafod a yw'r DU yn chwalu, a beth yw'r ffordd ymlaen i Gymru.

Bydd darlith flynyddol Richard Burton yn y gynhadledd yn cael ei thraddodi gan yr actor Matthew Rhys, ac fe fydd hefyd yn trafod ei yrfa - o'i rôl yn y ddrama House of America i'w bortread o ysbïwr yn y gyfres deledu The Americans.

Bydd y bardd a'r awdur, Menna Elfyn hefyd yn trafod ei bywgraffiad newydd o Eluned Phillips - yr unig fenyw i ennill coron yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith yn yr 20fed ganrif.

Dywedodd yr Athro Williams: "Mae astudiaethau Cymreig wedi bod yn ail sâl i astudiaethau Gwyddelig ac Albanaidd yn yr Unol Daleithiau.

"Bydd y gynhadledd hon, gyda dros 100 o gynrychiolwyr yn dod o ledled Ewrop ac America, yn ceisio gwneud yn iawn am hynny.

"Mae safon a statws y cyfranwyr a'r deunydd yn mynd i wneud hwn yn garreg filltir ym maes Astudiaethau Cymreig."