Lluniau'r Sioe Fawr: Mercher

  • Cyhoeddwyd
Helo a chroeso i oriel dydd Mercher
Disgrifiad o’r llun,
Helo a chroeso i oriel dydd Mercher
Does dim llawer yn dianc rhag lygad craff y beirniad
Disgrifiad o’r llun,
Rhaid edrych ar pob modfedd cyn penderfynu
Disgrifiad o’r llun,
Pum tomato buddugol R.A. Holmes o Bowys
Disgrifiad o’r llun,
Mae llygaid craff y beirniad yn gweithio'n galed i adnabod y gorau
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cosaciaid yr Wcrain dal yn llwyddo i ddiddanu'r dorf er gwaetha'r gwres
Disgrifiad o’r llun,
Mae Claire Cherry o Dolfor, ger Y Drenewydd wedi gwneud cyfaill newydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cob hyn jest wedi dod i ddweud helo
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cobiau'n medru bod bach yn fywiog yn ystod eu moment fawr
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n syndod pa mor dda mae'r blodau wedi para yn y gwres
Disgrifiad o’r llun,
Mae hyd yn oed ceffyl angen dweud ei ddweud weithiau
Disgrifiad o’r llun,
Gwinoedd buddugol y gystadleuaeth casgliad o 3 gwahanol fath o win
Disgrifiad o’r llun,
Gewn ni ein picnic fan hyn ie?
Disgrifiad o’r llun,
Allwch chi gadw trefn ar eich anifail plîs?