Milwr wedi marw tra'n hyfforddi yn ardal Aberhonddu

  • Cyhoeddwyd
joshFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau bod milwr wedi marw wrth hyfforddi yn ardal Aberhonddu.

Roedd y Cpl Josh Hoole, 26 oed, yn dod o Lockerbie yn Yr Alban ac yn aelod o gatrawd y reifflau yng Nghanolfan Hyfforddiant Catraeth yng ngogledd Lloegr.

Roedd wedi gwneud prawf ffitrwydd wyth milltir ac wedi cyrraedd yn ôl i'r ganolfan hyfforddiant Derling Lines yn Aberhonddu pan gafodd ei daro'n wael.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r ganolfan ddydd Mawrth tua 09:00.

Mae'r heddlu wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i'r farwolaeth ac mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn hefyd wedi dweud y byddan nhw'n cynnal ymchwiliad llawn.

Ffynhonnell y llun, Athena

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn: "Roedd hwn yn gwrs pythefnos ac roedden nhw ar yr ail ddiwrnod. Fe wnaethon nhw i gyd y prawf ffitrwydd blynyddol, sef cwrs wyth milltir gan gario pwysau 25kg mewn dwy awr."

Mae'r datganiad hefyd yn dweud fod y prawf wedi dechrau am 07:00 a gorffen am 09:00 a bod y llwybr yn cynnwys ffyrdd lleol ar darmac gan orffen yn Dering Lines.

Ychwanegodd y byddai'r swyddog oedd ar ddyletswydd wedi cadw golwg ar yr amodau tywydd a'r tymheredd.

"Roedd hi'n 17 gradd celsiws pan wnaethon nhw ddechrau ac yn 21 neu 22 pan oedden nhw'n gorffen," meddai.

Yn ôl y Weinyddiaeth Amddiffyn mae'r fyddin wedi bod yn ail edrych ar yr elfen hyfforddi yn dilyn marwolaethau yn y gorffennol a'u bod wedi mabwysiadu "bob canllaw" pan mae'n ymarferol i wneud hynny.

Ychwanegodd y llefarydd: "Mae'r prawf yma yn cael ei wneud gan filwyr a dyw ddim i fod yn brawf beichus."

Ffynhonnell y llun, Athena

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Cawsom ein galw ychydig cyn 09:00 fore Mawrth, 19 Gorffennaf i adroddiadau o argyfwng meddygol yng nghanolfan hyfforddiant y Bannau.

"Fe aeth dau ambiwlans awyr a dau ambiwlans ffordd i'r lleoliad."

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys: "Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i amgylchiadau sy'n ymwneud â marwolaeth milwr, oedd yn ddyn, a ddigwyddodd ar Fannau Brycheiniog fore Mawrth. Mae'r heddlu yn gweithio'n agos gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn o ganlyniad i'w farwolaeth sydyn."