Cyfran y Cymry sy'n ddi-waith ar ei hisaf ers degawd

  • Cyhoeddwyd
Canolfan Byd Gwaith

Mae cyfran poblogaeth Cymru sy'n ddi-waith wedi gostwng i'w lefel isaf mewn degawd.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf, mae 4.6% o bobl yn ddi-waith yng Nghymru yn y chwarter hyd at fis Mai.

Mae mwy na 1.4m o bobl yn gweithio yng Nghymru bellach - i fyny 4,000 dros y chwarter.

Mae cyfran y boblogaeth sy'n ddi-waith wedi gostwng yn gynt yng Nghymru nac yn unrhyw ran arall o'r DU dros y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd 70,000 o bobl yn ddi-waith yn ôl y ffigyrau - yr isaf ers 2008.