Dau yn yr ysbyty wedi i fellt daro tŷ ar Ynys Môn

  • Cyhoeddwyd
Tân

Mae dynes a phlentyn wedi cael eu cymryd i'r ysbyty wedi i dŷ gael ei daro gan fellt ar Ynys Môn.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu galw i Rhostrehwfa ger Llangefni am 06:27 fore Mawrth.

Mae'n debyg i'r fellten gyntaf daro sied gan achosi tân ac i'r ail daro simnai gan achosi iddi ddymchwel.

Dywedodd y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod wedi cymryd y ddau i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gyda man anafiadau.