Teyrnged i Emma Louise Baum wedi llofruddiaeth Penygroes

  • Cyhoeddwyd
Emma Louise Baum

Mae teyrnged wedi ei rhoi i fam ifanc fu farw yn dilyn digwyddiad mewn pentref yng Ngwynedd yn oriau man bore Llun.

Mae Heddlu'r Gogledd yn trin marwolaeth Emma Louise Baum ym Mhenygroes fel achos o lofruddiaeth, ac mae dau o bobl wedi eu harestio.

Mewn teyrnged i Ms Baum, dywedodd ei mam, Amanda, bod ei merch yn graig iddi.

Hefyd ddydd Mercher, fe wnaeth yr heddlu apêl o'r newydd am wybodaeth, yn enwedig am gar y mae swyddogion yn ei gredu oedd yn yr ardal ar y pryd.

'Ar goll hebddi'

Dywedodd Amanda Baum mai ei merch oedd y "fam orau" i'w mab Steffan.

"Hi oedd fy ffrind gorau ac yn ferch, mam, partner a chwaer annwyl, oedd yn garedig ac yn barod i wneud unrhyw beth i unrhyw un," meddai.

"Rydw i ar goll hebddi a bydd hi yn ein meddyliau a'n gweddïau am byth.

"Bydd hi yn ein calonnau am byth. Caru ti Emma. Am byth."

Mae'r heddlu hefyd wedi gwneud apêl o'r newydd am wybodaeth yn dilyn y farwolaeth.

Cafodd dyn a dynes eu harestio ddydd Mawrth, ac maen nhw'n parhau i gael eu holi gan yr heddlu.

Apêl o'r newydd

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Iestyn Davies ei fod yn awyddus i gael mwy o wybodaeth am gar Ford Fiesta du all fod yn ardal pentrefi Trefor a Phenygroes rhwng 02:00-02:30 a 04:00-04:30 fore Llun.

"Rydw i'n credu y byddai'r car yma yn cael ei yrru drwy Benygroes rhwng yr amseroedd yma," meddai.

"Mae'n bosib bod rhywun wedi ei weld yn cael ei yrru neu wedi ei barcio yn y pentref.

"Rydw i'n apelio i unrhyw un welodd gar tebyg i gysylltu gyda ni."

Fe wnaeth yr heddlu gadarnhau bod dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth, a dynes wedi'i harestio ar amheuaeth o wyrdroi cwrs cyfiawnder a chynorthwyo troseddwr. Mae'r ddau yn bobl leol.

Mae dau ddyn gafodd eu harestio ddydd Llun yn dilyn y farwolaeth wedi eu rhyddhau heb gyhuddiad.