Cais am drwydded 'barcud ynni' oddi ar Ynys Môn

Tidal kites graphic Image copyright Minesto

Mae cwmni sy'n gobeithio datblygu cynllun cynhyrchu ynni arloesol yn y môr oddi ar Ynys Môn wedi gwneud cais am drwydded.

Bwriad Minesto o Sweden yw gosod 'barcudiaid' ynni yn y môr ger Caergybi mewn cynllun £25m.

Gallai'r pwerdy o dan y dŵr greu 10MW o ynni, digon i gyflenwi 8,000 o gartrefi.

Mae ymgynghoriad chwech wythnos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru nawr yn dechrau.

Tyrbin yn y dŵr

Yn ôl y datblygwyr, dyma fyddai'r tro cyntaf i'r dechnoleg gael ei ddefnyddio'n llawn yn y byd, ar ôl arbrawf maint llai oddi ar arfordir Gogledd Iwerddon.

Mae'r dechnoleg yn defnyddio cerrynt y môr i wthio dŵr drwy dyrbin, ac mae'r barcud yna yn "hedfan" dan y dŵr.

Image copyright Minesto
Image caption Mae'r cwmni wedi cynnal profion gyda'r dechnoleg oddi ar arfordir Gogledd Iwerddon
Image copyright Minesto
Image caption Byddai'r barcudiaid yn aros o dan y dŵr, allan o ffordd llongau a chychod

Byddai rhan gyntaf y datblygiad yn cael ei roi mewn 100m o ddŵr oddi ar Gaergybi yn creu 0.5MW o ynni, ac wrth i fwy o unedau gael eu cynnwys byddai'r potensial llawn yn cael ei gyrraedd, meddai Minesto.

Cafodd y cwmni arian Ewropeaidd i ariannu'r cynllun, ac mae'r prif weithredwr wedi dweud bod y cwmni wedi ymrwymo i'r safle er y bleidlais i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r cwmni'n gobeithio y bydd rhan gyntaf y cynllun yn weithredol erbyn 2017, os yw'r drwydded yn cael ei gymeradwyo.