Bwrdd yn cymeradwyo i uned fabanod yn Ysbyty Glan Clwyd

  • Cyhoeddwyd
dwyloFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cymeradwyo cynllun i agor uned gofal dwys newydd i fabanod yn Sir Ddinbych.

Bydd angen i Lywodraeth Cymru nawr roi sêl bendith ar y ganolfan gwerth £18m yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, cyn y bydd modd bwrw 'mlaen â'r gwaith adeiladu.

Mae'r penderfyniad yn dilyn protestiadau gan filoedd o bobl yn erbyn cynllun i israddio gwasanaethau mamolaeth yno.

Dywedodd Dr Mark Walker, cyfarwyddwr meddygol dros dro, ei fod "yn tanlinellu ein hymrwymiad i'r gwasanaethau o'r ansawdd gorau".

Mae'r uned ym Modelwyddan yn darparu gofal ar gyfer babanod cynamserol mor ifanc â 26 wythnos sydd angen gofal dwys.

Cyn i ddyfodol yr uned gael ei sicrhau gan y Prif Weinidog Carwyn Jones ym mis Mawrth 2014, roedd rhieni'n wynebu'r posibilrwydd o orfod teithio i Ysbyty Arrowe Park yng Nghilgwri i gael triniaeth i fabanod sâl a chynamserol.

Mae'r dogfennau gafodd eu trafod yn cynnwys adroddiad gan Goleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr (GBOG), sy'n rhestru wyth opsiwn posibl ar gyfer y safle newydd-anedig newydd, gan gynnwys ei leoli naill ai ym Mangor neu yn Wrecsam.

Ond dywedodd y bwrdd iechyd nad oes gan adroddiad y GBOG unrhyw effaith ar yr uned newydd-anedig, a'u bod wedi "hymrwymo i'w ddarparu" fel rhan o ddatblygiadau yn Ysbyty Glan Clwyd.

Dywedodd adroddiad i'r bwrdd y byddai 47 o staff ychwanegol, gan gynnwys meddygon, nyrsys, therapyddion a fferyllwyr yn cael eu recriwtio.

"Mae recriwtio yn her, fodd bynnag mae'r risg yn cael ei rheoli, ac fe fydd yn lleihau wrth i'r datblygiad fynd yn ei flaen," meddai'r adroddiad.

Ffynhonnell y llun, Richard Hoare/Geograph