Penygroes: Cyhuddo dyn o lofruddiaeth

Emma Louise Baum

Mae dyn 25 oed wedi cael ei gyhuddo o lofruddiaeth Emma Louise Baum ym Mhenygroes ddydd Llun, 18 Gorffennaf.

Bydd David Nicholas Davies o Drefor ger Caernarfon yn ymddangos gerbron ynadon Caernarfon fore Gwener.

Dywedodd heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth y fam ifanc iddi farw o anafiadau difrifol i'w phen.

Cafodd Emma Lousie Baum ei chanfod yn farw yn ei chartref ar Ffordd Llwyndu ddydd Llun.

Yn gynharach ddydd Iau, cafodd dynes ei ryddhau ar fechnïaeth. Mae hi'n parhau'n rhan o ymchwiliad yr heddlu ac yn cael ei hamau o wyrdroi cwrs cyfiawnder ac o gynorthwyo troseddwr.

Anafiadau difrifol

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Iestyn Davies, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Er bod person wedi cael ei gyhuddo o lofruddiaeth fe fydd presenoldeb yr heddlu yn neuadd y pentref yn parhau er mwyn tawelu ofnau, ac er mwyn bod yn gyswllt er mwyn derbyn gwybodaeth bellach gan unrhyw un.

"Bydd swyddogion yn dal i gynnal ymchwiliad yn lleol, ac fe fyddwn i'n ategu'r apêl am wybodaeth fydd yn ein galluogi i ddeall yn llawn y gyfres o ddigwyddiadau arweiniodd at ddarganfod corff Emma."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad gysylltu â'r heddlu ar 101 neu Daclo'r Tacle yn anhysbys ar 0800 555 11, gan nodi'r cyfeirnod U105426.

Image caption Ffordd Llwyndu ym Mhenygroes