Caniatâd cynllunio llawn i Barc Gwyddoniaeth Menai

  • Cyhoeddwyd
Parc Gwyddoniaeth MenaiFfynhonnell y llun, J.Potter

Mae cais i sefydlu parc gwyddoniaeth ar Ynys Môn bellach wedi cael ganiatâd cynllunio llawn.

Cafodd y cais cynllunio amlinellol ar gyfer Parc Gwyddoniaeth Menai ei gael ei gymeradwyo'n unfrydol ym mis Mai.

Nod y prosiect yw denu partneriaethau ymchwil gwyddonol a diwydiannau uwch-dechnoleg i'r parc ac elwa o greu clystyrau mewn sectorau allweddol.

Y gobaith yw sicrhau cyfleodd gwaith o safon uchel, sydd ddim ar gael yn y rhanbarth ar hyn o bryd.

Mae'r prosiect wedi cael £10.8m gan Lywodraeth Cymru a £10.2m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Y bwriad yw gorffen y gwaith adeiladu yn 2017/18.