Dadorchuddio cofeb i gofio am drychineb cwch 1966

  • Cyhoeddwyd
Penmaenpool

Mae cofeb wedi cael ei dadorchuddio yng Ngwynedd ddydd Gwener i gofio am 15 o bobl a fu farw ar ôl i gwch suddo ym Mhwll Penmaen ger Dolgellau yn 1966.

Fe wnaeth cwch The Prince of Wales suddo ar 22 Gorffennaf 1966 pan yn cludo chwech o bobl yn fwy na'r hyn oedd yn gyfreithiol.

Penderfynodd ymchwiliad fod capten y cwch wedi bod yn esgeulus.

Roedd yna 42 o bobl ar fwrdd y fferi ar gyfer y daith wyth milltir o'r Bermo i westy'r George III.

Penderfynodd yr ymchwiliad fod capten y cwch, Edward Llewelyn, oedd yn 73 oed ar y pryd, wedi bod yn esgeulus.

Wrth deithio yn araf tuag at y man glanio, fe wnaeth y llanw wthio'r cwch i mewn i bont, gan daflu'r holl deithwyr i mewn i'r dŵr.

Un o'r rhai oedd yn dyst i'r ymdrech i achub y bobl oedd Ron Davies, 82 oed, a lwyddodd i achub dau fachgen.

"Byddwn wedi gobeithio gwneud mwy," meddai, "ond dyna ni, dim ond hyn oedd hi'n bosib i mi ei wneud."

Dydi'r rhai fu'n rhan o'r ymdrech i achub pobl o'r dŵr erioed wedi derbyn cydnabyddiaeth swyddogol, ond mae'r gofeb newydd yn diolch iddyn nhw.

Disgrifiad o’r llun,
Andrew Green, gafodd ei achub o'r dŵr y diwrnod hwnnw, yn cwrdd â Ron Davies, wnaeth achub dau fachgen