Mynydd y Gwair: Cynghorydd yn ymddiswyddo mewn protest

  • Cyhoeddwyd
Mynydd y GwairFfynhonnell y llun, RWE
Disgrifiad o’r llun,
Argraff arlunydd o fferm wynt Mynydd y Gwair

Mae cynghorydd yn Abertawe wedi ymddiswyddo mewn protest ar ôl i gynllun ar gyfer fferm wynt gael ei gymeradwyo.

Dydd Iau cafodd cwmni RWE Innogy ganiatâd Llywodraeth Cymru i ddatblygu ar safle Mynydd y Gwair.

Mae'r cynllun hefyd wedi'i gymeradwyo gan Gyngor Abertawe.

Ond mae'r cynghorydd Ioan Richard wedi camu lawr o'i rôl ar bwyllgor cynllunio'r cyngor gan ddisgrifio'r penderfyniad fel un "gwarthus".

Dywedodd y byddai'n parhau yn ei swydd fel cynghorydd dros ward Mawr fodd bynnag, a hynny hyd nes etholiadau nesaf y cyngor ym mis Mai 2017.

'Fandaleiddio'r tirwedd'

Gallai'r gwaith o godi'r fferm wynt ddechrau mor fuan â hydref 2016, ac yn ôl astudiaeth economaidd annibynnol fe allai'r datblygiad greu hyd at 140 o swyddi y flwyddyn o'i hadeiladu, ac 19 swydd lawn amser unwaith y bydd hi'n weithredol.

Mae datblygwyr y cynllun wedi mynnu y bydd yn dod â buddion economaidd ac amgylcheddol, ac mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi dweud y bydd yn help wrth geisio cyrraedd targedau ynni adnewyddol.

Ond mae Mr Richard, sydd wedi bod yn gynghorydd yn Abertawe ers dros 30 mlynedd, wedi dweud bod y cynllun wedi cynddeiriogi rhai trigolion lleol.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhai o'r trigolion lleol wedi cwyno y byddai'r datblygiad yn difetha tirlun yr ardal

"Mae'r warthus, mae sawl un o fy etholwyr i ym Mawr yn ei chael hi'n anodd derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer byngalos neu estyniadau bychan i'w tai oherwydd cyfyngiadau a gwrthwynebiadau dylunio neu dirwedd," meddai'r cynghorydd.

"Ond nawr mae caniatâd wedi'i roi ar gyfer tyrbinau gwynt anferth a sawl llwybr mynediad ar draws tirwedd hynod o brydferth.

"Bydd hyn yn golled enfawr i Abertawe, a hyn oll dim ond er mwyn cyfrannu cyfartaledd o 12MW yn anghyson i Grid y DU sydd yn defnyddio 40,000MW."

Ychwanegodd bod y datblygiad yn achos o "anghyfiawnder enbyd ac yn fandaleiddio tirwedd ar raddfa eang, heb wneud unrhyw beth i atal newid hinsawdd".

Bydd y cynghorydd David Cole o ward Penyrheol, sydd newydd symud o'r grŵp Llafur i'r grŵp Annibynnol, yn cymryd lle Mr Richard ar y pwyllgor cynllunio.