Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod Sir Fynwy: Adnabod Naomi

  • Cyhoeddwyd
Dysgwr y FlwyddynFfynhonnell y llun, Eisteddfod Genedlaethol

Bydd pump yn cystadlu ar gyfer gwobr Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau, sy'n cael ei gynnal yn Y Fenni ym mis Awst.

Enwau'r rheiny ddaeth i'r brig eleni yw Rwth Evans o Gaerdydd, Rachel Jones o Lanfair-ym-muallt, Naomi O'Brien o Fedlinog, Sarah Reynolds o Gaerfyrddin a Hannah Roberts o Frynmawr.

Yn ystod yr wythnos hon bydd y pump yn cael sylw ar Cymru Fyw.

Merch o Fedlinog ger Merthyr Tudful yw Naomi sydd wedi bod yn dysgu Cymraeg er 2010.

Mae ei theulu o dras Tseiniaidd ac mae dealltwriaeth gadarn o bwysigrwydd hunaniaeth ganddi.

"O'n i'n dysgu yn yr ysgol, a pan es i i'r brifysgol wedyn, oedd pawb yn gofyn i fi, 'O ble wyt ti'n dod?' Fyswn ni'n dweud Cymru," meddai.

"'Wyt ti'n gallu siarad Cymraeg?' Ac roedd rhaid i fi ddweud 'Na'. 'O ni'n meddwl, 'Reit dwi'n mynd i newid hynny... fi moyn dysgu'."

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun,
Naomi O'Brien yw un o'r 5 sydd yn ymrafael am wobr Dysgwr y Flwyddyn

Mae Naomi yn gweithio fel cynorthwyydd dosbarth yn ardal Merthyr Tudful, ac wedi magu ei phlant drwy gyfrwng y Gymraeg.

"Pan oedd plant 'da fi, o'n i moyn nhw dyfu lan yn Gymraeg," meddai.

"Roedd llawer o bobl yn y cymoedd wedyn fi wedi cwrdd hefyd yr un peth, ac 'o ni'n credu bod e'n rhywbeth pwysig i'w wneud.

"Mae pobl yn ymladd i gadw ein hanes a'n iaith i fynd, mae'n bwysig i bobl ddysgu fi'n credu."

Mae gan Naomi hefyd gwmni darlunio, Neverbored sy'n gweithredu yn hollol ddwyieithog ac mae'r cwmni wedi derbyn Achrediad Lles ar gyfer ei defnydd o'r Gymraeg.

'Mewn sioc'

Ond pa mor falch yw hi ei bod hi'n un o'r pump olaf yn y gystadleuaeth?

"O ni ddim yn gallu credu fe, rwyf mewn sioc," meddai. "Dywedodd fy mhartner, fi'n mynd i roi ti mewn!

"Ar ôl y sioc yna, 'o ni'n teimlo 'wel ok na'i drio, bydd e'n anhygoel os fi'n mynd trwy', o'n i ddim yn disgwyl hynny o gwbl. Mae'n anhygoel."

Beirniaid y gystadleuaeth eleni yw Elwyn Hughes, Sandra De Pol ac Angharad Mair.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi nos Fercher, 3 Awst mewn seremoni arbennig, ble bydd yn derbyn tlws arbennig a £300.