Ymosodiad Munich: Argraffiadau Cymro

Cyhoeddwyd

Mae Cymro sy'n byw ym Munich (München) wedi bod yn disgrifio'r teimladau yno yn dilyn ymosodiad yn y ddinas nos Wener, pan gafodd nifer o bobl eu lladd.

Fe gafodd naw o bobl eu saethu'n farw mewn canolfan siopa, wedi i ddyn ddechrau saethu. Mae'n debyg iddo ei saethu ei hun yn farw yn ddiweddarach.

Yn ôl awdurdodau'r wlad, dyw cymhelliad yr Almaenwr 18 oed, oedd o dras Iranaidd, ddim eto'n glir, ond ei fod wedi cael gofal seiciatryddol yn y gorffennol, a'i fod wedi cael triniaeth am iselder.

Ar raglen y Post Cyntaf, dywedodd Alun Jones, sy'n byw gyda'i deulu ym Munich: "Roedd hi'n eitha gwyllt yma i ddweud y gwir, gyda hofrenyddion uwchben a cherbydau heddlu yn gwibio drwy'r strydoedd.

"Ond bore 'ma mae wedi tawelu, mae pobl wedi dechrau deall, dwi'n meddwl, nad ymosodiad terfysgol oedd hwn."

Disgrifiad o’r llun, Mae canhwyllau a blodau wedi eu gosod er cof am y rhai fu farw

Yn dilyn nifer o ymosodiadau yn Ewrop dros yr wythnosau a'r misoedd diwethaf, dywedodd Mr Jones fod yna bryder ymhlith pobl yr Almaen: "Maen nhw wedi bod yn poeni mwy nag yr oeddwn nhw yn y gorffennol, dwi'n meddwl, yn enwedig ar ôl beth wnaeth ddigwydd yng Ngwlad Belg, a Ffrainc ac yn Nice wythnos yn ôl.

"Wedyn y digwyddiad yng ngogledd Bafaria dydd Mercher diwetha, lle wnaeth na fideo ymddangos wedyn gan y troseddwr wnaeth ymosod â bwyell ar bobl ar y trên, yn son am ISIS a'r ffaith ei fod o eisiau dial ar y bobl di-gred yn y gorllewin, felly mae hynny wedi ei gysylltu yn bendant â'r mudiad terfysgol ISIS, felly roedd pobl yn dechrau ofni mwy a mwy."

Dywedodd fod yna deimlad o ryddhad, mewn ffordd, nad dyna oedd yr hyn ddigwyddodd ym Munich nos Wener.

Mae'r heddlu wedi gofyn i'r cyhoedd anfon unrhyw luniau a recordiadau fideo o'r hyn ddigwyddodd atyn nhw, wrth iddyn nhw ymchwilio i'r hyn ddigwyddodd.