Dau wrthdrawiad ar yr M4

Published
image copyrightTraffig Cymru

Fe fu'r traffig yn symud yn araf ar draffordd yr M4 yn gynharach wedi dau wrthdrawiad yn yr un ardal oedi.

Digwyddodd y gwrthdrawiad cyntaf ar gyffordd 23A ar lôn orllewinol y draffordd ger gwasanaethau Magwyr.

Yn ôl Heddlu Gwent, fe darodd cerbyd â threlar ceffylau a beic modur yn erbyn ei gilydd.

Yna, tua 15:25, cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi i ddau gar fynd allan o reolaeth ar lon orllewinol ger cylchdro Coldra.

Cafodd dau ambiwlans eu hanfon, ac fe gafodd un claf ei gludo Ysbyty Brenhinol Gwent.