Dau wrthdrawiad ar yr M4

  • Cyhoeddwyd
M4Ffynhonnell y llun, Traffig Cymru

Fe fu'r traffig yn symud yn araf ar draffordd yr M4 yn gynharach wedi dau wrthdrawiad yn yr un ardal oedi.

Digwyddodd y gwrthdrawiad cyntaf ar gyffordd 23A ar lôn orllewinol y draffordd ger gwasanaethau Magwyr.

Yn ôl Heddlu Gwent, fe darodd cerbyd â threlar ceffylau a beic modur yn erbyn ei gilydd.

Yna, tua 15:25, cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi i ddau gar fynd allan o reolaeth ar lon orllewinol ger cylchdro Coldra.

Cafodd dau ambiwlans eu hanfon, ac fe gafodd un claf ei gludo Ysbyty Brenhinol Gwent.