Michael yn 'ysbrydoliaeth' medd ffrindiau

  • Cyhoeddwyd
Michael Cura

Mae ffrindiau i fachgen 16 oed o Abertawe fu farw ar daith seiclo yn Sbaen wedi ei ddisgrifio fel ysbrydolaeth oedd wastad yn rhoi eraill yn gyntaf.

Bu farw Michael Cura o tra ar bererindod 560 milldir i Santiago de Compostela yn Galicia.

Roedd e ac 20 o ddisgyblion a naw aelod o staff wedi bod yn seiclo ers naw diwrnod, ac yn agos at ddiwedd eu taith, pan fu farw.

Disgrifiad o’r llun,
Ffrindiau Michael yn cysuro'i gilydd

Yn ôl ffynonellau o'i ysgol, doedd ei farwolaeth ddim yn ganlyniad i ddamwain. Mae 'na le i gredu iddo farw o resymau meddygol.

Hedfanodd teulu Michael i Sbaen ddydd Gwener, a dywedodd cyngor Abertawe fod yr ysgol wedi trefnu i'r disgyblion eraill a'r staff ddychwelyd adref ddydd Sadwrn.

Dywedodd ffrind iddo, Heather Harris: "Byddaf yn cofio Michael fel bachgen tawel, myfyrgar, hyfryd. Bydd pawb yn gweld ei eisiau.

"Mae yna deimlad o anghrediniaeth."

'Ysbrydoliaeth'

Disgrifiodd Emily Davies Michael fel "ysbrydoliaeth" a "bonheddwr" a oedd yn "goleuo'r ystafell."

"Cafodd gymaint o effaith ar gymaint ohonon ni... Fe dreuliodd ei fywyd yn helpu eraill," meddai.

Roedd Michael yn was yr allor yn Eglwys y Galon Sanctaidd yn Abertawe, a dywedodd y Tad Jason Jones ei fod yn fachgen caredig llawn hwyl.

Disgrifiad,

Teyrnged i Michael Cura