Achub dyn syrthiodd 60 troedfedd ar Benrhyn Gŵyr

  • Cyhoeddwyd
Syrthio o glogwynFfynhonnell y llun, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cafodd dyn ei achub ar ôl syrthio 60 troedfedd o glogwyn ger traeth Rhosili ar Benrhyn Gŵyr.

Cafodd Gwylwyr y Glannau Aberdaugleddau sawl galwad 999 am 19:43 nos Sadwrn gan bobl oedd ar y traeth ac a welodd y dyn yn syrthio i'r môr.

Daeth timau achub o hyd i ddyn a ffrind iddo yn y dŵr. F gawson nhw'u cludo i'r ysbyty gyda mân anafiadau ac effeithiau posib o'r oerfel.

Cafodd Heddlu'r De a'r Gwasanaeth Ambiwlans hefyd wedi eu galw.

Mae'n debyg bod y dyn ar ei wyliau yn yr ardal.

Cyngor i gerddwyr

O ganlyniad i'r digwyddiad, mae Gwylwyr y Glannau yn cynnig y cyngor diogelwch canlynol i gerddwyr ar hyd yr arfordir:

"Gwnewch yn siwr fod yr offer pwrpasol gyda chi i gerdded ar hyd yr arfordir. Yn arbennig, cofiwch wisgo esgidiau cadarn ac ymchwiliwch i ragolygon y tywydd cyn dechrau ar eich taith.

"Peidiwch â cheisio dringo'r clogwyni oni bai fod gennych chi'r offer i wneud hynny, a'ch bod wedi cael hyfforddiant. Peidiwch â cheisio dringo clogwyni er mwyn gwneud y daith yn fyrrach.

"Peidiwch â cheisio'ch achub eich hun. Os ydych chi'n mynd i drafferthion, galwch 999 a gofyn am Wylwyr y Glannau.

"Cariwch ffôn symudol gyda chi, a dwedwch wrth bobl i ble rydych chi'n mynd a phryd y gallan nhw'ch disgwyl yn ôl."