Holi gyrwyr Express Motors wedi damwain bws Ffrainc

  • Cyhoeddwyd
Damwain bwsFfynhonnell y llun, @paulette59553

Mae dau yrrwr bws o gwmni Express Motors o Ben-y-groes ger Gaernarfon yn cael eu holi gan yr heddlu wedi i'w bws wyro oddi ar y ffordd yn nwyrain Ffrainc.

Roedd y bws yn cludo criw o ddisgyblion a chwech oedolyn o Cheltenham ar wyliau i'r Eidal pan wyrodd oddi ar y ffordd a disgyn i ffos.

Cafodd dau o'r disgyblion anafiadau difrifol ac mae eu teuluoedd wedi teithio allan i Ffrainc i fod gyda nhw. Mae disgwyl i weddill aelodau'r daith ddychwelyd adref yn ystod y dydd.

Dyw hi ddim yn glir beth achosodd i'r bws fynd oddi ar y ffordd.

Ffynhonnell y llun, @paulette59553

Mae Express Motors yn dweud eu bod mewn cysylltiad â'r Swyddfa Dramor ac yn cynorthwyo'r heddlu gyda'u hymoliadau.

Mae'r Conffederasiwn Trafnidiaeth Teithwyr, y CPT, hefyd yn dweud eu bod mewn cysylltiad â'r awdurdodau yno.