'Rhieni'n mynd heb fwyd er mwyn bwydo'u plant'

  • Cyhoeddwyd
Banc bwyd

Bydd rhai rhieni'n mynd heb bryd o fwyd er mwyn bwydo'u plant yr haf hwn, medd elusen.

Mae adroddiad Ymddiriedolaeth Trussell yn tynnu sylw at bryderon teuluoedd wrth geisio talu am ofal plant a bwyd yn ystod gwyliau'r haf.

Yn ôl yr elusen, mae'r galw am eu gwasanaeth yn eu 35 banc bwyd yng Nghymru yn cynyddu ym mis Gorffennaf ac Awst, pan nad yw plant yn cael prydau ysgol am ddim ac yn mynd i glybiau brecwast.

Oherwydd hyn, mae'r ymddiriedolaeth wedi sefydlu clybiau gwyliau i ddarparu gweithgareddau a phrydau bwyd i blant.

Ffynhonnell y llun, PA

Ym misoedd Gorffennaf ac Awst 2015, dosbarthodd elusen Trussell 4,703 o becynnau bwyd argyfwng i blant, o'i gymharu â 4,415 yn y ddau fis blaenorol.

Y disgwyl yw y bydd y tueddiad yn parhau eto eleni.

'Agos at argyfwng'

Dywedodd rheolwr rhwydwaith banciau bwyd Trussell yng Nghymru, Tony Graham: "Fe all teuluoedd sy'n dibynnu ar brydau ysgol am ddim yn ystod y tymor wynebu prinder bwyd yn ystod gwyliau'r ysgol.

"Does neb yn gwybod faint o newyn sydd yng Nghymru yn ystod gwyliau'r ysgol, ond mae'r ffigyrau hyn yn egluro un peth; mae teuluoedd yn agosach at argyfwng nag yr y'n ni'n ei feddwl."

Yn dilyn llwyddiant prosiectau peilot dros wyliau'r Pasg, mae Ymddiriedolaeth Trussell yn dechrau clybiau gwyliau yng Nglyn Ebwy, Port Talbot a Llandrindod dros yr haf.

Gwirfoddolwyr fydd yn gyfrifol am y clybiau, fydd ar gael i blant a'u rhieni. Fe fyddan nhw'n darparu:

  • Prydau maethlon i blant a'u teuluoedd;
  • Gweithgareddau ac addysg i gadw plant a'u teuluoedd yn brysur a gweithgar;
  • Cymorth ychwanegol i deuluoedd, gan roi'r cyfle i blant a rhieni wneud ffrindiau newydd.