Cosbau llymach i bobl sy'n goryrru ar yr M4

  • Cyhoeddwyd
M4Ffynhonnell y llun, Google

Mae pobl sy'n goryrru ar ardal cyflymdra newidiol o'r M4 ger Casnewydd wedi cael eu rhybuddio y byddan nhw'n wynebu cosbau llymach o hyn ymlaen.

Cafodd y system, sydd â'r nod o gadw traffig yn symud rhwng cyffyrdd 24, Coldra, a 28, Parc Tredegar, ei gyflwyno yn 2011.

Dywedodd yr Ysgrifennydd dros yr Economi ac Isadeiledd, Ken Skates y bydd goryrrwyr nawr yn fwy tebygol o wynebu cosbau.

Daw'r rhybudd wrth i ymgyrch ddiogelwch gael ei lansio sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o'r cyfyngiadau cyflymder.

"Ers i'r cynllun gael ei lansio mae wedi helpu i leddfu traffig a lleihau nifer y damweiniau yn yr ardal, gyda'r rhan fwyaf o yrwyr yn cydymffurfio â'r terfynau," meddai Mr Skates.

"Er hynny, mae lleiafrif o yrwyr yn parhau i anwybyddu'r terfynau ac ymddwyn fel nad yw'r rheolau mewn grym iddyn nhw.

"Rhain yw'r gyrwyr y byddwn yn targedu gyda'r ymgyrch ymwybyddiaeth yma."