Triniaethau botox: Ddim yn gymwys

  • Cyhoeddwyd
Vivienne Baker
Disgrifiad o’r llun,
Vivienne Baker

Mae ymchwiliad gan BBC Cymru wedi darganfod mai nyrs ffug oedd menyw a chwistrellodd hyd at 10,000 o gleifion gyda Botox.

Daeth ymchwiliad gan y rhaglen X-Ray i'r casgliad fod Vivienne Baker wedi bod yn trin cleifion yn ei chegin ym Mhorthcawl tra'n hawlio ei bod yn fydwraig oedd yn gymwys i roi'r driniaeth.

Nid yw Vivienne Baker wedi ei chofrestru fel nyrs na bydwraig, ac mae hi hefyd yn arddangos tystysgrifau ffug ar ei dudalen Facebook.

Gwrthododd Ms Baker i wneud unrhyw sylw am yr honiadau.

Dechreuodd rhaglen X-Ray ymchwilio i Ms Baker - a oedd yn masnachu fel 'Vizzy Bizzy' - ar ôl clywed cwynion gan gleientiaid.

Methodd ymchwilwyr o'r rhaglen i wirio hanes cymwysterau meddygol Viviene Baker.

Dywedodd Ashton Collins, cyfarwyddwr Save Face sy'n cofrestru clinigau Botox: "Nid oes un o'r triniaethau hyn heb berygl o gwbl. Hyd yn oed yn y dwylo mwyaf medrus a phrofiadol mae cymhlethdodau'n gallu digwydd.

"Pe bai rhywun yn cael adwaith alergaidd gallen nhw ddiodde' sioc anaffylactig, ac os nad yw'r ymarferydd yn barod i ddelio â hynny, gallai'r person farw.

"Mae pobl yn cyfaddawdu cymaint trwy ddewis ymarferydd rhatach, gan gynnwys eu diogelwch, iechyd, ymddangosiad. Tydi o ddim werth o."

Fe wnaeth X-Ray sawl ymgais i gysylltu â Ms Baker - gan gynnwys cysylltu â hi ar stepen drws ei chartref, ond gwrthododd wneud unrhyw sylw.