Gwrthdrawiad Ffrainc: Rhyddhau gyrrwr bws o'r ddalfa

  • Cyhoeddwyd
gwrthdrawiadFfynhonnell y llun, @PAULETTE59553

Mae'r wasg yn Ffrainc yn adrodd bod y gyrrwr y bws oedd mewn gwrthdrawiad yn y wlad ddydd Sadwrn wedi cael ei ryddhau o'r ddalfa.

Mae disgwyl iddo gael ei holi yn ffurfiol gan erlynwyr lleol ddydd Llun, a hynny ar amheuaeth o fod wedi achosi anaf difrifol yn anwirfoddol i'w deithwyr.

Roedd y bws o eiddo cwmni Express Motors o Ddyffryn Nantlle yn cludo criw o ddisgyblion a chwech oedolyn o Cheltenham ar wyliau i'r Eidal pan wyrodd oddi ar y ffordd.

Mae'r dyn 51 oed yn cael ei ddisgrifio fel gyrrwr profiadol, ac mae'n debyg ei fod wedi dweud wrth yr heddlu ei fod yn ymestyn am ei sbectol haul pan gollodd reolaeth ar y bws.

Rhagdybiaeth gychwynnol yr ymchwilwyr yn Ffrainc oedd bod y gyrrwr wedi syrthio i gysgu, gan fod archwiliad o leoliad y ddamwain ddydd Sadwrn yn dangos fod y bws wedi teithio am tua 250 metr ar y llain galed cyn gyrru i mewn i ffos.

Mae dau ddisgybl, un bachgen ac un ferch, o Ysgol Bournside yn Cheltenham, yn parhau yn yr ysbyty yn Besançon.

Mae disgwyl i'r bachgen ddychwelyd adref yn ystod y dyddiau nesaf, ac mae'r ferch yn parhau i fod mewn cyflwr difrifol.

Fe ddychwelodd pob disgybl arall adref yn gynnar fore Llun.