Bangor yn diswyddo Neville Powell

  • Cyhoeddwyd
nev powell

Mae CPD Dinas Bangor wedi cyhoeddi eu bod wedi rhyddhau rheolwr Neville Powell o'i ddyletswyddau gyda'r clwb.

Mewn datganiad ar dudalen Facebook y clwb diolchodd y swyddogion i Mr Powell am yr "holl waith caled mae wedi'i wneud dros y blynyddoedd" gan ddymuno'n dda iddo yn y dyfodol.

Mae disgwyl i'r clwb anrhydeddu Neville Powell gyda gêm dysteb ar ddiwedd y tymor.

Bydd ei olynydd yn cael ei gyhoeddi ar y cyfle cyntaf wrth i swyddogion geisio dod â sefydlogrwydd i'r clwb ar ôl paratoadau cythryblus cyn y tymor newydd.