Tasglu ar Ewrop: 'Busnesau Cymru yn siarad ag un llais'

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Ellis Roberts oedd yn holi Carwyn Jones

Mae arweinwyr busnes yng Nghymru wedi dweud y byddan nhw'n "siarad ag un llais" wrth alw am dasglu i ystyried effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Roedd cyfarfod arbennig ddydd Llun o Gyngor Adnewyddu'r Economi yn gyfle i ffigyrau amlwg yn y maes leisio'u barn.

Daeth hynny wedi i Carwyn Jones gyhoeddi cronfa swyddi a thwf newydd gwerth £5m, a chynllun hyder mewn busnes.

Y Prif Weinidog wnaeth gadeirio'r cyfarfod gydag arweinwyr y byd busnes.

Galw am dasglu

Disgrifiad o’r llun,
Mae angen tasglu i ddelio â goblygiadau Brexit ar Gymru, yn ôl Liz Maher

Cyn y cyfarfod fe ddywedodd llywydd Siambr Fasnach De a Chanolbarth Cymru, Liz Maher, bod sefydlu tasglu i ddelio â goblygiadau Brexit yn "gam hanfodol ymlaen i Gymru".

"Dw i'n meddwl y gallai fod yn gam pwysig tu hwnt er mwyn i Lywodraeth Cymru allu galw ar gefnogaeth ac arbenigedd yn y gymuned fusnes," meddai wrth y BBC.

"[Y] neges bwysig fydd bod busnes yn siarad ag un llais ar hyn, ac mae'n rhaid i ni fanteisio ar hynny."

Ychwanegodd Carwyn Jones y byddai'r gronfa newydd yn gam tuag at daclo'r ansicrwydd sydd wedi codi yn y byd busnes ers canlyniad y refferendwm fis diwethaf.

"Bydd y camau hyn yn cefnogi busnesau Cymreig sydd eisiau tyfu, a chynyddu maint a nifer y cwmnïau yng Nghymru sydd yn allforio," meddai'r Prif Weinidog.

"Fe fyddwn ni hefyd yn trafod â busnesau i weld sut allwn ni eu cefnogi nhw a hyrwyddo Cymru gyda buddsoddwyr mewnol posib."