Dyn yn euog o ddynladdiad

  • Cyhoeddwyd
Andrea LewisFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Andrea Lewis ei ddarganfod ddiwedd mis Ionawr

Mae dyn 44 wedi pledio'n euog o ddynladdiad menyw yn Nhonna ym mis Ionawr.

Cafwyd hyd i gorff Andrea Lewis ar lawr y gegin mewn eiddo yn Fairlyland Road am tua 07:45 ar 30 Ionawr eleni.

Roedd hi wedi torri'i phenglog a nifer o'i hasennau, ac roedd ganddi gleisiau ar 41 rhan gwahanol o'i chorff.

Roedd Rhys Hobbs, 44 oed o Donna, i fod i sefyll ei brawf ar gyhuddiad o'i llofruddio, ond ddydd Llun fe blediodd yn euog o'i dynladdiad.

Roedd dyn arall - Keith Thomas, 46 oed o Gastell-nedd - hefyd i fod i wynebu achos o lofruddiaeth, ond fe'i cafwyd yn ddieuog wedi i'r erlyniad fethu â chyflwyno unrhyw dystiolaeth yn ei erbyn.

'Derbyn cyfrifoldeb llawn'

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod y tri wedi bod yn yfed gyda'i gilydd yn nhafarn y St Ives yng Nghastell-nedd.

Roedd Andrea Lewis wedi bod mewn perthynas gyda Rhys Hobbs, ac roedd yn aml yn aros yn y tŷ yr oedd Hobbs yn ei rhentu gan Keith Thomas.

Clywodd y llys bod Hobbs wedi dechrau ymosod arni yn y tŷ cyn ei llusgo tu allan a'i gadael yno. Bu farw o'i hanafiadau yno.

Y bore canlynol fe ddaeth o hyd iddi y tu allan a'i llusgo nôl i mewn cyn galw am ambiwlans.

Wrth amddiffyn Hobbs dywedodd Vincent Coughlin QC: "Mae'n derbyn cyfrifoldeb llawn am y trais a gyflawnodd ar y fenyw fu farw."

Dywedodd hefyd nad oedd Hobbs yn cofio dim am yr hyn ddigwyddodd gan ei fod mor feddw.

Cafodd yr achos ei ohirio am adroddiadau, ac fe fydd Hobbs yn cael ei ddedfrydu ar 11 Awst.