Dysgwr y Flwyddyn: Adnabod Rwth

  • Cyhoeddwyd
Dysgwr y FlwyddynFfynhonnell y llun, Eisteddfod Genedlaethol

Bydd pump yn cystadlu ar gyfer gwobr Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau, sy'n cael ei gynnal yn Y Fenni ym mis Awst.

Enwau'r rheiny ddaeth i'r brig eleni yw Rwth Evans o Gaerdydd, Rachel Jones o Lanfair-ym-muallt, Naomi O'Brien o Fedlinog, Sarah Reynolds o Gaerfyrddin a Hannah Roberts o Frynmawr.

Yn ystod yr wythnos hon bydd y pump yn cael sylw ar Cymru Fyw a thro Rwth Evans yw hi ddydd Mawrth.

Cafodd Rwth ei geni a'i magu ym Mhorthcawl ac yno cafodd flas ar y Gymraeg yn yr ysgol gynradd.

"Roedd rhywbeth ar goll yn fy mywyd, nes i deimlo bod rhywbeth ar goll, a nes i ffeindio mas beth oedd e," meddai.

"Achos nes i dyfu lan yn y Saesneg yn unig ac yn gwybod bod hen mamgu a hen dad-cu fi oedd yn siarad Cymraeg i gyd, ddim wedi pasio fe ymlaen i mam a dad fi.

"Felly roedd twll bach yn fy mywyd, ac wedyn nes i ffeindio mas beth oedd e a nes i benderfynu reit dwi'n mynd i ddysgu Cymraeg."

'Penderfyniad gorau erioed'

Erbyn hyn mae hi'n byw yng Nghaerdydd lle mae hi'n aelod o grŵp siarad Cymraeg Menter Caerdydd, yn diwtor ac yn wirfoddolwr gyda'r RNIB.

"Fi'n ceisio gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd sydd o gwmpas fi yma yng Nghaerdydd, er enghraifft dyma ni yn Clonc yn y Cwtch yn y Chapter, a dyma ble nes i ddechrau defnyddio'r Gymraeg yn gymdeithasol ac ar lafar tu allan i'r dosbarth.

"Rhaid i fi ddweud dyma oedd y penderfyniad gorau erioed. Cyn hynny o ni jyst yn dilyn cyrsiau Cymraeg, sydd yn dda, ond rhaid dysgu defnyddio'r Gymraeg tu allan i'r dosbarth.

"Mae taith fi i mewn i'r byd Cymraeg wedi bod yn gyffrous iawn. Mae'n hyfryd bod yr Eisteddfod yn dangos bod dysgwyr yn bwysig i'r byd Cymraeg."

Beirniaid y gystadleuaeth eleni yw Elwyn Hughes, Sandra De Pol ac Angharad Mair.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi nos Fercher 3 Awst mewn seremoni arbennig, ble bydd yn derbyn tlws arbennig a £300.