Bws: Gyrrwr 'yn chwilio am sbectol haul'

  • Cyhoeddwyd
The crashed coach in France
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan y bws 42 o ddisgyblion, chwe aelod o staff a dau yrrwr arno

Mae gyrrwr bws aeth oddi ar y ffordd yn Ffrainc wedi dweud wrth ymchwilwyr fod hynny wedi digwydd tra'i fod yn chwilio am ei sbectol haul.

Aeth y bws o gwmni Express Motors o Gaernarfon oddi ar y ffordd tra'n cludo disgyblion ysgol o Cheltenham.

Mae'r mwyafrif wedi dychwelyd adre, ond mae dau yn dal yn yr ysbyty yn Besançon ger y ffin â'r Swistir - un mewn cyflwr sy'n peryglu ei fywyd a'r llall yn ddifrifol.

Yn ôl erlynwyr dyw eglurhad y gyrrwr ddim yn argyhoeddi, ac maen nhw'n credu ei fod wedi mynd i gysgu wrth y llyw. Mae'r gyrrwr yn destun ymchwiliad ffurfiol.

Dywedodd yr erlynydd lleol Jean-Luc Lennon wrth gwmni teledu yn Ffrainc nad oedd eglurhad y gyrrwr yn gyson gydag amgylchiadau'r gwrthdrawiad.

Yn ôl y cwmni teledu, mae disgwyl i'r gyrrwr 51 oed wynebu cyhuddiadau mewn perthynas â'r digwyddiad.

Ffynhonnell y llun, @paulette59553
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r awdurdodau yn Ffrainc yn ymchwilio i'r digwyddiad

Roedd 42 o ddisgyblion ar y bws ynghyd â chwe aelod o staff a dau yrrwr pan aeth i mewn i ffos ar draffordd yr A39 yn Lons-le-Saunier.

Roedden nhw ar eu ffordd i'r Eidal lle'r oedd y myfyrwyr rhwng 14-18 oed yn mynd ar daith i wersylla.

Fe ddywed yr heddlu nad oedd cerbyd arall yn rhan o'r digwyddiad.

Dywedodd cwmni Express Motors ddydd Sadwrn eu bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gynorthwyo timau'r ddamwain gyda'r ymchwiliad.

Mae'r ddau yrwr yn dal yn Ffrainc ac wedi cael eu cyfweld gan heddlu Ffrainc.