Dosbarthiadau cemotherapi i gleifion canser yn y gogledd

  • Cyhoeddwyd
cemo

Bydd pobl sy'n wynebu triniaeth cemotherapi yn y gogledd yn gallu siarad am y tro cyntaf gydag arbenigwyr canser er mwyn eu paratoi am y driniaeth.

Mae'r cynllun peilot yn para tri mis a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac elusen Tenovus fydd yn rhedeg y prosiect yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Bydd pobl hefyd yn gallu mynd i sesiynau grŵp gydag aelod o'r teulu neu ffrind.

Dywedodd un o'r cleifion, Chris Dunning, bod y sesiwn wedi "tawelu ei feddwl".

Bydd Mr Dunning, o Bentre Helygain, yn cael tair triniaeth o gemotherapi er mwyn lleihau tiwmor yn ei lwnc cyn gallu ei dynnu.

Mae'r sesiynau yn galluogi pobl i siarad gyda nyrsys a chynrychiolwyr o Tenovous ynghylch y driniaeth, sy'n cynnwys cyngor ar wella a chyflwyno cleifion i staff fydd yn eu trin.

"Mae'r dosbarth wedi gwneud gwahaniaeth mawr. Dwi ddim yn teimlo mor nerfus am y driniaeth," meddai Mr Dunning.

Dywedodd Beryl Roberts, sy'n fetron yng nghanolfan Driniaeth Canser Gogledd Cymru: "Mae cael cemotherapi am y tro cyntaf yn gallu bod yn brofiad eithaf ofnus, ond mae'r adborth yn dangos bod cael llais profiadol sy'n tawelu'r meddwl yn gallu helpu."