Gwell gadael swydd ASE UKIP yn 'wag', meddai AC

  • Cyhoeddwyd
caroline jones

Mae un o Aelodau Cynulliad UKIP wedi awgrymu y byddai'n well gadael swydd Aelod Seneddol Ewrop y blaid yn wag o ganlyniad i 'Brexit'.

Dywedodd Caroline Jones nad oedd hi'n dymuno gadael ei rôl ym Mae Caerdydd i fynd i Frwsel yn lle arweinydd UKIP Cymru, Nathan Gill.

Daw ei sylwadau wedi ffrae ynghylch penderfyniad Mr Gill i barhau i wneud dwy swydd ar ôl cael ei ethol i'r Cynulliad.

"Mae gennym ni Brexit nawr ac rwy'n credu, o bosib, y byddai'n well gadael y swydd yna heb ei llenwi," meddai Ms Jones, AC De Orllewin Cymru.

"Rwyf wedi fy synnu nad oes cynnig i mi o ran beth y byswn i'n dymuno wneud."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Nathan Gill yn Aelod Cynulliad

Mae Ms Jones yn un o ddau berson allai gymryd rôl Mr Gill ym Mrwsel os byddai'n ei adael - yr AC David Rowlands ydi'r llall.

Byddai'r cynnig cyntaf, mae'n bosib, yn mynd i Ms Jones gan ei bod yn drydydd ar y rhestr a Mr Rowlands yn bedwerydd.

Dyw'r ail ymgeisydd oedd ar y rhestr, James Cole, ddim yn aelod o'r blaid erbyn hyn.

Ar raglen Good Morning Wales, Radio Wales, gofynnwyd i Ms Jones os byddai'n rhoi'r gorau i'w swydd fel AC i fod yn ASE.

Dywedodd: "Na, fyddwn i ddim. Does gen i ddim diddordeb. Ers cael fy ethol yn Aelod Cynulliad rwyf wedi taflu fy hun mewn i'r hyn rwyf wedi cael fy ethol i'w wneud.

"Bydddai'n rhaid iddyn nhw ofyn i David Rowlands, yn amlwg, ond does yna ddim cynnig wedi ei wneud i'r un ohonom ni, er y byddai David o bosib yn dweud 'dw i wedi setlo yn y rôl' - ac mae e, mae'n gwneud yn dda iawn.

"I fod yn onest, rwy'n credu ei bod yn amhosib gwneud dwy swydd, yn enwedig pan mae un yn Mrwsel a Strasbourg ac mae'r llall yng Nghynulliad Cymru. Mae'n sefyllfa anodd iawn."