Ymgyrchydd iechyd meddwl ifanc yn 'rhwystredig a blin'

  • Cyhoeddwyd
meddwlFfynhonnell y llun, Thinkstock

Mae ymgyrchydd iechyd meddwl ifanc o Sir Ddinbych wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod yn "rhwystredig ac yn flin" oherwydd yr oedi mae hi'n wynebu i gael apwyntiad ar gyfer sesiynau cwnsela.

Mae Naomi Lea, sy'n 17 oed, o Henllan yn honni bod ei hapwyntiadau yn cael eu canslo neu ohirio ac mae hynny'n "'annerbyniol".

Dywedodd elusen iechyd meddwl Hafal wrth y rhaglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru ei bod yn "amlwg bod CAHMS (gwasanaeth iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc) yn wynebu problemau mawr" gyda rhestrau aros.

Mae Miss Lea yn credu y dylai pobl "dderbyn gofal sydd wedi'i deilwra i anghenion pobl, yn hytrach na bod yn cyfeirio pawb i CAHMS".

Dywedodd elusen Mind Cymru wrth y rhaglen fod yr oedi i driniaethau yn "annerbyniol".

Maen nhw yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod y gwasanaeth iechyd yn darparu triniaeth o fewn 28 diwrnod i'r apwyntiad cyntaf.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn disgwyl i bawb sy'n symud o wasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc i wasanaethau iechyd meddwl oedolion yn cael eu gweld am asesiad o fewn 28 diwrnod, ac yna ei reoli yn unol â'r angen clinigol.

"Ar gyfer materion megis pryder, gall y rhan fwyaf o bobl gael eu gweld yn gyflym ac yn lleol o fewn y gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol," meddai.

"Mae dros 100,000 o oedolion a phobl ifanc wedi cael eu gweld o fewn y gwasanaeth ers ei sefydlu yn 2012.

"Yn y blynyddoedd diwethaf mae byrddau iechyd wedi gweld cynnydd sylweddol mewn atgyfeiriadau at wasanaethau iechyd meddwl plant a'r glasoed.

"Rydym yn gweithio gyda hwy drwy'r Rhaglen Gyda'n Gilydd dros blant a phobl ifanc i sicrhau bod y meini prawf cyfeirio yn cael eu defnyddio'n gywir i leihau atgyfeiriadau diangen i arbenigwr gwasanaethau."

Mae BBC Cymru wedi gwneud cais i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr am eu hymateb.