Penygroes: Dyn yn y llys ac wedi ei gadw yn y ddalfa

  • Cyhoeddwyd
Emma

Mae dyn 25 oed wedi ymddangos ger bron llys y goron yn yr Wyddgrug wedi ei gyhuddo o lofruddio Emma Baum, mam 22 oed o Benygroes, Gwynedd.

Fe siaradodd David Nicholas Davies o Clynnog Fawr, ger Caernarfon dim ond i gadarnhau ei enw yn y llys.

Mae wedi ei gadw yn y ddalfa tan y gwrandawiad nesaf ym mis Hydref.

Nid oedd cais am fechnïaeth gan ei fargyfreithiwr.

Mae dyddiad wedi ei glustnodi ym mis Tachwedd ar gyfer dechrau'r achos yn Llys y Goron Caernarfon.

Dywedodd heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth y fam ifanc iddi farw o anafiadau difrifol i'w phen.