Rhybudd am bleidlais anghyfreithlon yn y refferendwm

  • Cyhoeddwyd
Gorsaf

Mae dyn wedi derbyn rhybudd gan yr heddlu am bleidleisio'n anghyfreithlon yn y refferendwm dros ddyfodol Prydain yn yr Undeb Ewropeaidd mewn gorsaf bleidleisio ym Mhowys.

Roedd dyn, sydd heb ei enwi, wedi troseddu wrth gymryd arno ei fod yn berson gwahanol er mwyn pleidleisio.

Roedd staff yr orsaf bleidleisio'n adnabod y person yr oedd yn ei ddynwared ac fe gafodd y digwyddiad ei gyfeirio at Heddlu Dyfed Powys.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Robert Seymour o uned dwyll y llu: "Rhaid i aelodau'r cyhoedd fod yn ymwybodol ei fod yn anghyfreithlon i bleidleisio drwy ffugio bod yn rhywun arall, hyd yn oed os ydi'r unigolyn arall wedi gofyn iddyn nhw wneud hynny fel cymwynas.

"Gall pleidleiswyr bleidleisio drwy ddirprwy, sydd yn wahanol i'r hyn a wnaeth y dyn yn yr achos hwn."