Trafod cynllun i fusnesau godi arian yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Caerdydd

Bydd cynllun i fusnesau godi mwy na £1.5m y flwyddyn i gael ei wario ar ganol Caerdydd yn cael ei drafod gan y cyngor ddydd Mercher.

Fe wnaeth cwmnïau dreulio chwe mis yn datblygu cynllun o dros 30 o syniadau er mwyn sefydlu Caerdydd fel Ardal Gwella Busnes (AGB).

O'r mwy na 700 o fusnesau yn yr ardal, fe wnaeth 84% bleidleisio o blaid sefydlu'r AGB.

Bydd cabinet Cyngor Caerdydd yn trafod sut y gall fod o gymorth o ran sefydlu'r cynllun.

Ffynhonnell y llun, CardiffBid.com
Disgrifiad o’r llun,
Map o Ardal Gwella Busnes Caerdydd

Mae cynllun busnes pum mlynedd wedi cael ei greu gan fusnesau.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Phil Bale: "Mae canol y ddinas wedi gwella'n sylweddol dros y blynyddoedd diweddar, ac mae mwy na 10,000 o bobl yn byw yno.

"Mae rheolaeth a'r hyn a gynigir yng nghanol y ddinas yn hanfodol i'r economi leol ac mae'r model AGB wedi'i gydnabod fel model sy'n dod â busnesau canol y ddinas a phartneriaid ynghyd i wella masnachu a pherfformiad busnesau."

Mae cyfanswm o 227 o'r ardaloedd ar draws y DU, ac mae gan Gaerdydd y potensial i fod yn un o'r mwyaf.