AS Llafur yn gwadu celu gwybodaeth am addysg ei ferch

  • Cyhoeddwyd
SK

Mae Aelod Seneddol Llafur dros Aberafan, Stephen Kinnock wedi gwadu iddo gelu gwybodaeth am addysg breifat ei ferch pan oedd yn ymgeisio i gael ei ddewis ar restr y blaid ar gyfer y sedd.

Derbyniodd merch hynaf Mr Kinnock, Johanna ei haddysg yng Ngholeg yr Iwerydd ger Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg rhwng 2013 a 2015.

Dywedodd bod ei haddysg "wedi ei ariannu'n rhannol gan ysgoloriaeth gwladol cyffredinol o Ddenmarc".

Roedd yn ymateb i honiad ei fod wedi methu a datgelu'r mater pan roedd yn ymgeisio i gael ei ddewis i frwydro dros y sedd, ac mae'n gwadu iddo wneud hyn.

Yn ystod y broses o ddewis ymgeisydd Llafur ar gyfer sedd Aberafan yn 2014, gofynnwyd i Mr Kinnock am addysg ei ferch yn Nenmarc, lle'r oedd ei deulu wedi ei leoli tra roedd ei wraig Helle Thorning-Schmidt yn brif weinidog ar y wlad.

Dywedodd wrth wefan WalesOnline ar y pryd fod Johanna wedi mynychu Ysgol Ingrid Jespersen, Copenhagen rhwng 2010 a 2012 - gan ychwanegu fod yn rhaid i rieni dalu cyfraniad misol o £160.

Ond mae blog o'r enw 'Jac o' The North' wedi cyhuddo Mr Kinnock o fethu a datgelu yn 2014 fod ei ferch wedi mynychu Coleg yr Iwerydd.

Dywedodd Mr Kinnock ei fod yn ymateb ar y pryd i gwestiynau am yr ysgol yn Nenmarc.

Ffynhonnell y llun, Coleg yr Iwerydd
Disgrifiad o’r llun,
Coleg yr Iwerydd

Dywedodd Mr Kinnock ei fod "wedi bod yn agored erioed" am addysg Johanna yng Nghymru, gan ddweud mewn datganiad ar ei wefan bod ei chyfnod hi yng Ngholeg yr Iwerydd "wedi ei ariannu'n rhannol gan ysgoloriaeth gwladol cyffredinol o Ddenmarc i fyfyrwyr oedd yn astudio dramor".

Mae ffioedd blynyddol y coleg ar hyn o bryd oddeutu £28,600.

Mewn datganiad, dywedodd Mr Kinnock: "Ychydig cyn yr 'hustings' yn hwyr ym mis Mawrth 2014 ar gyfer dewis yr ymgeisydd ar gyfer AS Llafur Aberafan fe ofynnwyd i mi egluro os oedd Johanna wedi mynychu ysgol breifat yn Copenhagen.

"Fe wnes i esbonio ei bod wedi treulio dwy flynedd yn IJS.

"Mae awdur y blog yn honni bod ffeithiau'r mater wedi eu celu mewn rhyw ffordd. Doedden nhw ddim.

"Roedden nhw'n gofyn i mi, ac roeddwn yn ymateb i gwestiwn am natur addysg Johanna yn Denmarc, nid am natur ei haddysg yng Ngholeg yr Iwerydd."

Dywedodd ffynhonnell sydd gyda gwybodaeth am y broses o ddewis ymgeisydd ar gyfer Aberafan na fyddai Mr Kinnock wedi ennill yr ornest os byddai pobl yn gwybod ar y pryd fod ei ferch wedi mynychu Coleg yr Iwerydd.

Dywedodd: "Fe fyddai wedi newid dirnadaeth pobl, fe fyddai wedi gwneud gwahaniaeth.

"Dim ond un bleidlais oedd ynddi."