Bachgen fu farw mewn tân ym Mhontardawe yn 'bopeth' i'w fam

  • Cyhoeddwyd
Jack

Mae mam bachgen pedair oedd wnaeth farw ar ôl tân mewn tŷ ger Castell-nedd wedi dweud ei fod ef yn "bopeth" iddi.

Cafodd criwiau tân a phedwar ambiwlans eu galw i'r tŷ ym Mhontardawe am 01:40 fore Mercher.

Fe lwyddodd y fam, sydd wedi ei henwi'n lleol fel Jennifer Davies sy'n 28 oed, a thri o'r plant eraill sydd yn chwech , tri a babi 11 mis oed i ddianc.

Ond bu farw'r bachgen pedair oed, sydd wedi ei enwi'n lleol fel Jac, yn y fan a'r lle.

'Fy mywyd, fy myd, fy mhopeth'

Mewn datganiad dywedodd Jennifer Davies: "Fy mhlentyn golygus llygaid glas, ti yw fy mywyd, fy myd, fy mhopeth. Fyddwn ni byth yn anghofio dy gwrls prydferth melyn.

"Dos ar dy drên i'r nefoedd ac aros amdana i, cadwa ychydig o'r golau yna i fi ac fe fyddwn ni yn cwrdd eto un diwrnod, dwi'n addo.

"Fe fydd Kelsey, Riley ac Andrew wastad yn dy gofio di am byth. Rwyt ti yn ein calonnau ni am byth. Llawer o gariad oddi wrth Mam.

"Rwy'n dy garu di i'r lleuad a thu hwnt cariad, Kelsey, Riley ac Andrew. Caru ti fy machgen bach i."

Dechrau ymchwilio

Dywedodd yr heddlu eu bod nhw a'r gwasanaeth tân yn ymchwilio ar y cyd i'r digwyddiad ond nad yw hi yn glir ar hyn o bryd beth achosodd y tân.

Meddai Chris Margetts o Wasanaeth Tân y Canolbarth a'r Gorllewin: "Mae ein meddyliau ni gyda'r teulu a chymuned Alltwen.

"Mae'n gymuned agos iawn ac fe fydd timau arbenigol o'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn cydweithio gyda'r gymuned yn ystod y dyddiau nesaf."

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Esyr Jones o'r Heddlu: "Roedd nifer o bobl lleol yn ymwneud gyda'r ymgais i achub y teulu ond yn drasig bu farw bachgen pedair oed yn y fan a'r lle.

"Fe fydden ni yn hoffi i unrhyw lygad dystion neu unrhyw un oedd yno sydd ddim eto wedi siarad gyda'r heddlu i gysylltu gyda ni gyda unrhyw wybodaeth."

Mae'r crwner wedi cael gwybod am y farwolaeth.