Cyfle i'r cyhoedd weld fferm Oes Haearn yn Sain Ffagan

Bryn Eryr Image copyright Amgueddfa Werin Cymru

Mae Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan wedi agor fferm Oes Haearn, sy'n seiliedig ar safle archeolegol o gyfnod y goresgyniad Rhufeinig, i'r cyhoedd.

Bryn Eryr yw enw'r fferm, a oedd wedi ei lleoli yn wreiddiol ger Llansadwrn yn Ynys Môn.

Mae cannoedd o wirfoddolwyr gan gynnwys plant ysgol a phobl leol wedi bod yn helpu i adeiladu'r fferm, sy'n cynnwys dau dŷ crwn gyda waliau clai a thoeau gwellt, ac mae'r waliau yn chwe throedfedd o drwch.

Ers blwyddyn mae ysgolion wedi bod yn ymweld â'r safle a nawr fe all y cyhoedd hefyd fynd i weld y fferm.

Diolch i'r gwirfoddolwyr

Ar hyn o bryd mae Amgueddfa Werin Cymru yng nghanol y project ailddatblygu mwyaf yn ei hanes ar ôl derbyn arian gan Lywodraeth Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac eraill.

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru: "Dylai ein gwirfoddolwyr, plant ysgol a phobl leol Trelái a Chaerau fod yn falch iawn o Bryn Eryr.

"Iddyn nhw a'n tîm adeiladu ni y mae'r diolch am allu agor yr atyniad newydd i'r cyhoedd yr haf hwn.

"Mae ail-greu'r adeilad hynod hwn o Ynys Môn, gan ddefnyddio tystiolaeth archeolegol, yn gam arwyddocaol yn y broses o ailddatblygu Sain Ffagan.

"Dros y pum mlynedd ddiwethaf, rydym wedi bod yn mynegi gwerth y project ailddatblygu i bobl Cymru a thu hwnt. Gyda Bryn Eryr nawr ar agor, mae gan ein hymwelwyr le i glywed hen straeon, dysgu sgiliau traddodiadol a rhannu profiadau gyda ffrindiau a theulu."