Elis-Thomas yn cwestiynu pam fod Plaid 'yng nghriw UKIP'

  • Cyhoeddwyd
Dafydd

Mae cyn arweinydd Plaid Cymru wedi beirniadu ei blaid am "benderfynu arwain y gwrthbleidiau" yn hytrach na "chydweithio yn bositif gyda'r llywodraeth".

Ar Twitter mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn cwestiynu pam fod Plaid "yng nghriw UKIP" yn y Cynulliad.

Ni wnaeth arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, geisio ffurfio clymblaid gyda Llafur yn dilyn yr etholiad ym mis Mai.

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Plaid Cymru ac i Dafydd Elis-Thomas am sylw.

Cwestiynu'r 'uchelgais'

Golygodd canlyniad yr etholiad nad oedd gan Llafur fwyafrif yn y Senedd ac fe fethodd Aelodau Cynulliad ddewis Prif Weinidog ar ôl i Carwyn Jones a Leanne Wood gael 29 pleidlais yr un.

Ond yn y diwedd cafodd Carwyn Jones ei ail ethol yn Brif Weinidog ar ôl i'r blaid Lafur ddod i gytundeb gyda Phlaid Cymru.

Mae AC Dwyfor Meirionnydd, sydd ar ei wyliau yn Sbaen, wedi trydar ei sylwadau ddydd Mawrth a hynny ar ôl i rai o Blaid Cymru feirniadu penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi'r gorau i'r cynllun i geisio am Gemau'r Gymanwlad yn 2026.

Ffynhonnell y llun, Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth yr Arglwydd Elis-Thomas ei sylwadau ar Twitter

Anfonodd yr Arglwydd Elis-Thomas neges i'r AC Adam Price yn cwestiynu "uchelgais" y blaid yn eu rôl fel yr wrthblaid swyddogol ym Mae Caerdydd.

Atebodd Mr Price: "Llywodraethu. Efallai y gallwch ddod 'nôl a gwersi o Menorca a'r gynghrair flaengar yno rhwng Mes, Podemos a PSIB."

Yn ddiweddarach ysgrifennodd Dafydd Elis-Thomas ar Twitter eto: "Mae Plaid wedi penderfynu arwain y gwrthbleidiau yn hytrach na chydweithio yn bositif gyda'r llywodraeth."

Dywedodd hefyd: "Mae gan Aelodau Cynulliad sydd wedi eu hethol ddyletswydd gyfansoddiadol i weithio er mwyn cael llywodraeth sefydlog."

Ychwanegodd: "Onid yw Cymru yn haeddu llywodraeth sefydlog nawr er mwyn trafod telerau gydag aelodau'r Undeb Ewropeaidd?"