Sied sy'n troi 360° ar restr fer gwobr Sied y Flwyddyn

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bryan Lewis Jones sy'n berchen y sied yn Sir Ddinbych

Mae sied "unigryw" yn Sir Ddinbych wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer gwobr Sied y Flwyddyn.

Mae adeilad pren, ecogyfeillgar Bryan Lewis Jones yn gallu troi 360° er mwyn wynebu'r haul drwy gydol y dydd yn ei leoliad yn Llanelwy.

Hefyd ar y rhestr fer derfynol yn y categori Sied Unigryw mae sied sydd ar olwynion.

Image copyright Mischief PR
Image caption Mae'r sied yn gallu troi er mwyn dilyn yr haul
Image copyright Mischief PR
Image caption Tu mewn mae lle tân a soffa i ymlacio

Yn y categori hanesyddol mae sied yr oedd Dylan Thomas yn ei defnyddio i ysgrifennu ynddi wedi ei henwebu ar gyfer gwobr.

Mae'r sied honno yn sefyll uwchben aber yr afon yn Nhalacharn, ac mae wedi ei dodrefnu i fod fel y byddai pan oedd Thomas yn ei defnyddio.

Bydd yr enillwyr yn cael eu dewis ar raglen Amazing Spaces Shed of the Year ar Channel 4.