Dros 200 yn gyrru gyda 12 neu fwy o bwyntiau cosb

  • Cyhoeddwyd
Trwydded yrruFfynhonnell y llun, PA

Mae dros 200 o bobl yng Nghymru yn dal i fod â hawl i yrru er bod ganddyn nhw 12 neu fwy o bwyntiau cosb ar eu trwydded.

Mae un person yn dal i fedru gyrru ar ôl casglu 27 o bwyntiau.

Dywedodd Jack Kushner, llefarydd ar ran yr elusen diogelwch ffyrdd Brake, ei fod yn "warthus bod gyrwyr peryglus sy'n troseddu droeon yn cael caniatâd i barhau i yrru gyda chynifer o bwyntiau ar eu trwyddedau yng Nghymru".

Yn ôl llefarydd ar ran yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA), gall ynadon ddewis peidio â gwahardd gyrrwr pe byddai'n achosi "caledi eithriadol".

Mae cais gan y BBC o dan y ddeddf rhyddid gwybodaeth i'r DVLA yn dangos bod 213 o bobl yng Nghymru â'r hawl i yrru gyda 12 neu fwy o bwyntiau cosb ar eu trwydded.

Yn ôl y gyfraith, mae gyrwyr sy'n cael 12 neu fwy o bwyntiau o fewn cyfnod o dair blynedd yn gallu wynebu gwaharddiad.

'Canran fach o'r achosion'

Dywedodd llefarydd ar ran y DVLA: "Mewn canran fach o'r achosion, pan fydd y gyrrwr wedi cronni 12 pwynt cosb neu fwy, gall y llys arfer ei ddoethineb a pheidio gwahardd y gyrrwr rhag gyrru.

"Yn y rhan fwyaf o'r achosion hyn, gallai'r ynadon fod wedi penderfynu caniatáu i yrwyr gadw eu hawl i yrru lle rhoddir ystyriaeth i'r ffaith y byddai gwaharddiad yn achosi caledi eithriadol."

Mae tua 2.2m o bobl yng Nghymru â thrwydded yrru.

Dywedodd Mr Kushner ar ran Brake: "Mae gyrwyr sy'n diystyru'r gyfraith dro ar ôl tro wedi dangos difaterwch nid yn unig ynghylch eu bywydau eu hunain, ond hefyd am fywydau defnyddwyr eraill y ffyrdd, a dylid eu cosbi.

"Mae'n bryd i'r llysoedd ddiogelu defnyddwyr diniwed y ffyrdd a chosbi unigolion anghyfrifol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol