Steddfod a sticeri

Published

Oeddech chi'n arfer treulio wythnos gyntaf mis Awst yn cystadlu efo'ch ffrindiau am y gorau i gasglu'r celc mwyaf o fathodynnau, sticeri, beiros a hetiau papur o faes yr Eisteddfod Genedlaethol?

Os felly, llongyfarchiadau, roeddech chi'n eisteddfotwr ifanc, profiadol!

Efallai eich bod chi'n berchen ar lyfr llofnodion hefyd a marciau bonws os buoch chi'n mynd rownd y Maes yn gwerthu'r Daily Post, Western Mail neu Golwg i ennill ychydig o bres gwario - digon i fynd i nôl ysgytlaeth ffrwchnedd o'r stondin laeth o bosib...

Mae Cymru Fyw wedi bod yn tyrchu yn yr atig am rai o'r eitemau y gallai plentyn ei gasglu yn ei fag-plastig-am-ddim o bebyll gwahanol sefydliadau yn y Steddfod ers talwm. Ydyn nhw'n procio'r cof? Cysylltwch os oes gennych chi ychwanegiad i'r casgliad: cymrufyw@bbc.co.uk

image captionDoeddech chi'n neb heb un o'r hetiau papur troellog yma yn y 1980au
image captionBathodyn i bawb o bobl y byd
image captionRoedd mynd mawr ar sticeri rhaglen blant y 1970au, Miri Mawr, ar stondin cwmni teledu HTV
image captionRhai o eitemau stondin S4C o'r 1990au - clwtyn molchi Hotel Eddie a phêl roedd modd ei chwythu
image captionCyflwynodd yr Urdd y cymeriad Pengwyn ar ddiwedd y 70au fel 'Ffrind i Mistar Urdd'
image captionSticeri'r ymgyrch i achub Y Sgrin Roc, sef gwasanaeth newyddion cerddorol 'teletext' S4C i ddilynwyr y sîn roc
image captionAc wrth gwrs, roedd pob eisteddfotwr gwerth ei halen yn cario un o rhain i bobman yn yr 80au!
image captionLlofnod Beti George pan oedd yn cyflwyno rhaglen newyddion Heddiw, cyn dyddiau Beti a'i Phobol
image captionPwy sy'n cofio ffrind Dilwyn Young Jones, Pod, ar y rhaglen Camigam?