Trwy fy llygaid i: Gorffennaf

car

Ein ffotograffydd gwadd y mis yma yw Heledd Roberts o'r Bala. Fel y gwelwch chi mae hi wedi gwneud yn fawr o'r tywydd cymharol hafaidd ynghanol ei phrysurdeb gydag ambell i briodas!

Image caption Amser newid!
Image caption Rhwng y dail
Image caption Gwaith tîm...
Image caption Llyn Tegid yn ei holl ogoniant
Image caption Ar lan y môr...
Image caption Machlud haul
Image caption Llynnoedd Mymbyr a'r Wyddfa
Image caption Beth sydd wedi tynnu sylw'r morynion?
Image caption Y traeth tawel
Image caption Eiliad i'r enaid gael llonydd